Acte normative

Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor, pentru studenții ciclului I, studii superioare de licență, ciclului II, studii superioare de master și ciclului III, studii de doctorat în Universitatea de Stat Alecu Russo” din Bălți

Regulament de organizare și funcționare a căminelor studențești

Regulament de organizare și funcționare a căminelor studențești din cadrul USARB

Regulamentul de organizare a studiilor în baza sistemului național de credite de studiu în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență

Recomandări de realizare a tezei de licență și de master

Regulamentul cu privire la evaluarea rezultatelor academice ale studenţilor în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (ciclul I, studii superioare de licenţă, ciclul II, studii superioare de masterat)

Regulamentulul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (ciclul I − studii superioare de licență, ciclul II − studii superioare de master), revizuit

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea structurii de autoguvernanță studențească