Despre CreMA IT

Proiectul Învățământul Superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială preconizat să fie implementat în perioada mai 2020 – decembrie 2025. Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎÎS),  care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii. Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS Ministerul Educației și Cercetării a semnat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) acordul de subfinanțare a subproiectului CreMA IT – „Crearea Mediului Academic orientat spre formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii IT”.

 

Instituția solicitantă: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Titlul subproiectului: CreMA IT – „Crearea Mediului Academic orientat spre formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii IT”

Domeniul prioritar: 061 Tehnologii ale informației şi comunicațiilor

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U-07 din 24.10.2022

Atibuirea grantului în valoare de 255.000 EURO EURO

Programe de studiu: 0613 Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor (0613.1 Tehnologia informației), 0613 Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor (0613.4 Informatică); 0613 Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor (061 Administrarea bazelor de date și tehnologii WEB); 0613 Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor (061 Programare WEB).

Obiectiv general: Pornind de la obiectivul general de creare a mediului academic orientat spre formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii IT și creșterea angajabilității absolvenților propunerea de proiect vine să contribuie la accelerarea procesului de colaborare cu angajatorii absolvenților USARB în domeniul IT. Modernizarea infrastructurii de la angajatori impune necesității modernizării infrastructurii din mediul academic pentru ca absolvenții să fie capabili să facă față în sarcinile reale din proiecte. Mai mult, considerăm necesară implicarea reprezentanților angajatorilor în formarea absolvenților.

Rezultate scontate. Prin proiectul „CreMA IT – „Crearea Mediului Academic orientat spre formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii IT” ne propunem să soluționăm problema formării studenților la USARB a competențelor profesionale racordate la necesitățile pieței muncii prin următoarele modalități:

 1. Creșterea numărului de parteneriate în domeniul TIC prin creșterea capacităților profesionale ale membrilor catedrei și implicarea mai activă a partenerilor la formarea absolvenților
 2. Dialog constant cu viitorii studenți în TIC de mîine și specialiști angajați de poimîine prin identificarea și organizarea de activități de orientare în carieră pentru candidații la studenți TIC la USARB pentru creșterea numărului de absolvenți de la specialitățile TIC din cadrul USARB.
 3. Diversificarea ofertei educaționale în domeniul TIC prin identificarea și lansarea posibilelor noi oferte de studii în domeniul TIC în colaborare cu angajatorii.
 4. Preluarea celor mai bune practici academice universitare de colaborare cu mediul de afaceri prin vizitarea universităților europene cu scopul de identificare experților internaționali cu experiență din mediul academic și conlucrarea cu mediul de afaceri în domeniul IT, preluare, adaptarea și implementarea bunelor practici la nivelul USARB în domeniul de  colaborare cu mediul de afaceri de IT.
 5. Dotarea sălii de testare aplicațiilor software și aparate tehnice de securitate cibernetică în scopul organizării unui mediu academic potrivit pentru studenții din domeniul TIC de la USARB pentru a avea acces la posibilitatea testării aplicațiilor elaborate de ei și explorarea posibilităților testare a aparatelor tehnice la evaluarea securității cibernetice atât de necesară actualmente în mediul privat.
 6. Dotarea sălii angajatorului absolvenților USARB în IT pentru organizarea unui mediu academic potrivit pentru activitățile angajatorilor cu studenții, inclusiv prezentarea proiectelor/tezelor de an/licență/master.
 7. Dotarea spațiilor digitale în afara sălilor de curs organizarea unui mediu academic potrivit pentru pentru realizarea activităților creative de către studenți în afara orelor.

În cadrul subproiectului este planificat un buget în sumă de 255.000 EURO, echivalent 5140213.5 MDL, care s-a realizat în conformitate cu prevederile Manualului operațional al PÎÎS. S-a luat în calcul limita maximă admisă pentru bunuri (80%) și limita minimă admisă pentru servicii, instruiri și costuri operaționale (20%).

Sustenabilitatea și impactul subproiectului. După încheierea subproiectului ne propunem să asigurăm durabilitatea și sustenabilitatea activităților realizate. Nu există nici o îndoială în faptul că activitățile inițiate în cadrul proiectului vor continua și după finalizarea acestuia. Argumente sunt multe. În primul rând dialogul inițiat cu mediul de afaceri de către USARB este unul constant și stabil, dat fiind faptul că necesitatea în specialiști IT în regiunea de nord a RM este tot mai mare așa cum tot mai multe companii văd o perspectivă în dezvoltarea unei afaceri aici. Astfel dialogul USARB – angajatori IT capătă o nouă dimensiune. Elaborarea strategiei și a planului de acțiuni sunt acțiunile de garanție că direcția aleasă în cadrul acestei propuneri de proiect trebuie respectată și după finalizarea lui.

Obiectul procedurii de achiziție, bunuri:

 • Echipament informațional
 • Mobilier
 • Materiale didactice
 • Sisteme de operare și Software specializate

Obiectul procedurii de achiziție, servicii non-consultanță:

 • Servicii de editare și publicare

Obiectul procedurii de achiziție, servicii consultanță:

 • Servicii de instruire
 • Servicii de elaborare a suporturilor curriculare ș.a.