Petiții

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a Petițiilor online de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC):

PETIȚII

PROIECTUL ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN MOLDOVA

Subproiecte implementate în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți:

  • EPICoM – „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei”;
  • CreMA IT – „Crearea Mediului Academic orientat spre formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii IT;
  • CONPROPRECERC – „Consolidarea procesului de predare, învăţare, cercetare în domeniul ingineriei şi activităților inginerești”.

Mecanismul de Soluționare a Reclamațiilor și de Interacționare cu Părțile Interesate:

Persoanele interesate pot adresa oricare tip de adresări, întrebări, sugestii, solicitări, nemulțumiri sau reclamații privind implementarea Proiectului și subproiectelor utilizând următoarele date de contact:

  • Email: usarb@gmail.com
  • Telefon, +373 231 52473
  • În persoană: Bălți, str. A. Pușkin 38, Republica Moldova 
  • Verbal: în timpul întâlnirilor, consultărilor sau altor activități de informare și implicare. Nemulțumirile depuse verbal vor fi menționate în procesele-verbale ale ședințelor și înregistrate conform regulamentului proiectului.
  • Lucrătorii Proiectului sau persoanele care doresc să se adreseze anonim pot utiliza numărul de telefon: +37368055297

Formularul de depunere a unei reclamații sau adresări poate fi accesat AICI

Răspunsul la orice adresare / feedback privind Proiectul se va oferi într-un termen nu mai mare de 15 zile lucrătoare. Persoanele vor fi informate adițional în cazul extinderii termenului de examinare și privind termenul tentativ de oferire a unui răspuns.

Totodată orice persoană interesată de Proiect se poate adresa echipei de implementare a proiectului din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Pentru detalii accesați aici: https://mec.gov.md/ro/content/proiecte-0