Despre WBL4JOB

Proiectul „Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates”, nr. 618801-EPP-1-2020-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP (WBL4Job), finanțat de EACEA pentru perioada 2020-2024, are scopul de a realiza o conexiune dintre învățământul superior și lumea afacerilor, de a fortifica parteneriatele ce implică companiile și instituțiile de învățământ superior prin implementarea unui program de mentorat pentru specialitățile din domeniul științelor economice, cu accent pe realizarea unui învățământ dual în ultimul an de studii pentru absolvenții acestor specialități. Finalitatea proiectului va fi, astfel, apropierea pieței muncii de prestatorii de servicii educaționale, iar implicarea directă a acestora în organizarea practicii și a dezvoltării conținuturilor educaționale doar va beneficia viitorului specialist.

Drept exemplu pentru modelul educațional, promovat de proiect, au servit experiențele Franței, Austriei și a Belgiei în domeniul educației economice mentorate, care au reușit să realizeze o conexiune durabilă între programele de studii și mediul de afaceri, oferind specialiști de calitate pe piața muncii chiar din primul an de angajare.

Beneficiarii proiectului:

Armenia – Universitatea Franceză din Armenia (aplicantul proiectului), Universitatea de Stat Shirak, Ministerul Educației al Armeniei, Asociația Băncilor din Armenia.

Moldova – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (coordonator național pentru Moldova), Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Ministerul Educației și Cercetării, BC „Moldindconbank” S.A.

Parteneri Europeni

Franța – Universitatea Jean Moulin Lyon 3 (JML3U), Universitatea din Strasbourg (UNISTRA)

Austria Universitatea pentru Științe Aplicate din Krems (IMC)

Belgia – European University Continuing Education Network (EUCEN)

Parteneri asociați:

Asociația Băncilor din Moldova, Xarxa FP.

https://www.wbl4job.com/