Evenimente WBL4JOB

28.11.2023

WBL4JOB: CONFERINȚA DE TOTALIZARE

În intervalul 20-22 noiembrie 2023, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți a participat la Conferința de totalizare a rezultatelor proiectului „Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB). Evenimentul a fost desfășurat sub egida Universității Francofone din Armenia, Erevan, care a avut și rolul de coordonator al proiectului, atrăgând participanți relevanți din sfera învățământului superior, instituțiilor financiare și asociațiilor profesionale din domeniul financiar-bancar.

În cadrul conferinței, au fost expuse rezultatele proiectului desfășurat în Armenia și Republica Moldova, precum și strategiile de implementare a învățământului dual, subliniind colaborările încheiate cu instituțiile financiare și asociațiile profesionale. Accentul a fost pus pe relevanța implementării învățământului bazat pe experiență în instituțiile de învățământ superior, evidențiindu-se necesitatea îmbunătățirii calității educației superioare prin introducerea unor astfel de practici.

Participanții au avut ocazia să exploreze modalitățile în care învățământul bazat pe experiență poate contribui la dezvoltarea competențelor studenților și la pregătirea acestora pentru succesul în carieră. De asemenea, perspectiva ministerelor de resort asupra modificărilor legislative a fost discutată în cadrul comunicării unei viziuni strategice pentru implementarea învățământului bazat pe experiență în context național.

Universitățile din Armenia și Republica Moldova au împărtășit experiențele acumulate în cadrul proiectului pilot, evidențiind atât rezultatele pozitive, cât și provocările întâmpinate pe parcursul implementării.

Perspectivele externe ale proiectului WBL4JOB au fost prezentate de către Universitatea din Strasbourg, Franța și Universitatea de Științe Aplicate din Krems, Austria, oferind astfel înțelegeri și concluzii relevante cu privire la impactul și potențialul viitor al proiectului.

Scopul conferinței a constat în totalizarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului WBL4JOB și identificarea direcțiilor de asigurare a sustenabilității acestuia prin adaptarea cadrului legislativ privind învățământul dual în instituțiile superioare de învățământ. De asemenea, s-a subliniat importanța lansării studiilor duale în universități și încheierii parteneriatelor public-private pentru dezvoltarea studiilor duale.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți își exprimă recunoștința față de toți cei implicați în proiectul WBL4JOB și își reafirmă angajamentul de a continua eforturile pentru îmbunătățirea calității învățământului superior și a șanselor de angajare pentru absolvenții săi.

 

 

 
04.05.2023

WBL4JOB: ACTIVITĂȚI DE PILOTARE A STUDIILOR DUALE LA USARB

În perioada 3.04 – 14.04.2023, în cadrul proiectului Erasmus +, CBHE, „Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB), a fost realizat un stagiul practic în cadrul BC „Moldindconbank” SA, sucursala Bălți, de către studenții specialităților economice ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Activitatea a fost promovată în contextul pilotării studiilor duale în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Sesiunea de stagiere a fost ghidată de profesorii mentori de la Catedra de științe economice și angajații băncii. În perioada stagiului studenții și-au fortificat cunoștințele teoretice acumulate în sălile de curs și au dezvoltat abilități și competențe practice necesare unui specialist din sistemul financiar-bancar.

În data de 27 aprilie 2023 a avut loc conferința de totalizare în cadrul căreia studenții au prezentat rezultatele stagiului, obiectivele realizate și competențele noi acumulate. Rapoartele studenților au fost înalt apreciate de mentorii catedrei de profil și al instituției bancare, în cadrul căreia a fost realizat acest stagiu.


03.04.2023

WBL4JOB: ACTIVITĂȚI DE PILOTARE A STUDIILOR DUALE LA USARB

 În data de 28 martie 2023, în cadrul proiectului Erasmus +, CBHE, „Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB), în contextual pilotării studiilor duale în instituțiile superioare de învățământ,  a fost realizată o lecție practică la unitatea de curs „Contabilitate bancară”, care  a fost promovat în incinta BC „Moldindconbank” SA, sucursala din mun. Bălți de către titularul de curs dr., conf. univ. Victoria Postolache, Directorul sucursalei Iurie Beșliu, doctor în științe economice, directorul financiar dna Ina Scutelnic și contabila Vizitiu Victoria. Studenții specialităților economice au luat cunoștință de aspectele practice și organizatorice ale operațiunilor din casierie.

Directorul sucursalei din mun. Bălți, dr. Iurie Beșliu, a explicat studenților regulile de funcționare a compartimentului casierie în cadrul sucursalei pe care o conduce, modul de alimentare cu numerar a subdiviziunilor, importanța verificării autenticității bancnotelor și procedura de denunțare a banilor suspectați de a fi falși.

Dna contabilă Vizitiu Victoria a relatat studenților care sunt procedurile de încasare a numerarului, circuitul documentar,  procedura de numărare a banilor.

Directorul financiar, dna Ina Scutelnic, a explicat și a prezentat modalitatea de documentare a operațiunilor din casieria bancară, procedura de inventariere a numerarului.

În cadrul lecției practice au fost discutate multe subiecte de importanță practică pentru viitorii specialiști din domeniul financiar-bancar. Studenții au prezentat un interes sporit față de subiectele abordate și s-au implicat activ în discuție.

Mai multe detalii despre proiect și activitățile planificate pot fi consultate pe paginile web ale proiectului WBL4Job:

https://usarb.md/wbl4job/

https://www.wbl4job.com/

  

27.02.2023

WBL4JOB: ACTIVITĂȚI DE PILOTARE A STUDIILOR DUALE LA USARB

La data de 23 februarie 2023, în cadrul proiectului Erasmus +, CBHE, “Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB), a fost realizată prelegerea-dezbatere la unitatea de curs „Bazele activității bancare”, subiectul abordat fiind „Controlul bancar intern: esenţă, tipologie, mecanism”. Ora de curs s-a desfășurat în incinta BC „Moldindconbank” SA, sucursala Bălți de către titularul de curs dr., conf. univ. Victoria Postolache în comun cu directorul sucursalei Bălți dl dr. Iurie Beșliu. Studenții grupelor academice CT21Z, FB21Z și BA21Z au făcut cunoștință cu aspectul teoretic cu privire la controlului bancar intern, mecanismul de realizare a acestuia, principiile unui sistem de control eficient și cerinţele privind activităţile şi procedeele de control intern.

Directorul sucursalei Bălți, dl Iurie Beșliu a explicat studenților care sunt activităţile necesare pentru un control intern bancar eficient, menționând că banca efectuează 3 tipuri de control intern bancar: control preventiv, concomitent și posterior. De asemenea, le-a comunicat despre modul de control a operațiunilor cu cardurile bancare, comunicându-le și despre istoria apariției cardurilor.

Studenții au prezentat un interes sporit față de subiectele abordate și s-au implicat activ în discuție.

Activitatea dată face parte din setul de acțiuni dedicate pilotării învățământului dual pentru specialitățile economice la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

 
15.11.2022

PILOTAREA STUDIILOR BAZATE PE MUNCĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI WBL4JOB

La data de 10 noiembrie 2022, în cadrul proiectului Erasmus +, CBHE, “Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB)  a început pilotarea învățământul bazat pe muncă pentru primul grup de studenți de la specialitățile economice ale Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului. Sesiunea de pilotare, promovată de directorul filiale BC Moldinconbank, Bălți, dr. Iurie Beșliu, a însemnat pentru studenți acumularea de noi cunoștințe practice în domeniul financiar-bancar, cunoașterea specificului de activitate și legislației instituțiilor financiar-bancare, analiza diagnostic al situației financiare și perspectivelor de dezvoltare a băncii gazdă, precum deschiderea de noi orizonturi în profesie și posibilități de angajare în câmpul muncii.

În anul academic 2022-2023, cca 50 de studenți de la specialitățile Contabilitate, Finanțe și Bănci și Business și Administrare vor beneficia de mai multe sesiuni de training și informare, promovate în incinta băncilor comerciale, partenere ale Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, pentru acumularea experienței practice, realizarea proiectelor de cercetare și angajarea ulterioară în sistemul financiar-bancar.

Pilotarea studiilor, bazate pe muncă la specialitățile economice, are drept scop elucidarea necesității și beneficiilor implementării studiilor duale în învățământul superior, modernizarea programelor de învățământ existente și deschiderea programelor noi pentru studii duale în vederea pregătirii unor specialiști calificați în domeniul economic.

Mai multe detalii despre proiectul WBL4Job găsiți pe pagina oficială a proiectului: https://wbl4job.com/ și pagina USARB a proiectului: https://usarb.md/wbl4job/

 

 17.10.2022

TRAININGUL NAȚIONAL AL MENTORILOR

În perioada 13-15 octombrie, sub egida Proiectului Erasmus +, Capacity Building for Higher Education, “Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB), la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a fost organizat trainingul național al mentorilor în domeniul implementării studiilor bazate pe muncă în sistemul de învățământ superior.  Sesiunile de training au fost moderate de profesorii instituțiilor europene partenere: Carme ROYO, European University Continuing Education Network (EUCEN), Spania; Jean-Claude Million, Christophe LERCH, Universitatea din Strasbourg (UNISTRA), Franța.

Trainingul a reunit profesori de la catedrele de științe economice; matematică și informatică, studenți, reprezentanții sistemului bancar.

Participanții la training au fost salutați de dna Prim-prorector pe activitate didactică, conf.univ., dr. Lidia PĂDUREAC, directorul SA MOLDINCONBANK, fil. Bălți, dl dr. Iurie BEȘLIU și coordonatorul național al proiectului conf.univ. dr. hab. Nelli AMARFII-RAILEAN.

Prezentările, discuțiile și activitățile de grup au abordat problemele de implementare a învățării bazate pe muncă la specialitățile economice, necesitatea modernizării programelor de studii și a curriculei universitare în concordanță cu cerințele angajatorilor, aspectele juridice și modul de finanțare a studiilor duale, precum și motivarea instituțiilor și mediului de afaceri în realizarea programelor de studii după modelul studiilor bazate pe muncă.

Conform obiectivelor proiectului, în acest semestru, primul grup de studenți va beneficia de un stagiu la B.C. „Moldinconbank” S.A., ce se va realiza după modelul studiilor duale.

Mai multe detalii despre proiectul WBL4Job și activitățile planificate pot fi consultate pe link-ul: www.wbl4job.com

 

 

 

21.07.2022

USARB a semnat un acor de colaborarea cu BC Moldindconbank, în vederea realizării obiectivelor proiectului privind realizarea studiilor bazate pe muncă la ciclul I licență la specialitatea Finanțe și Bănci.

În data de 20 iulie 2022, în contextul implementării  proiectului Erasmus+Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB), Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți a semnat un acor de colaborarea cu BC Moldindconbank, în vederea realizării obiectivelor proiectului privind realizarea studiilor bazate pe muncă la ciclul I licență la specialitatea Finanțe și Bănci.

În semestrul de toamnă 2022 v-a fi pilotat primul grup de studenții care vor realiza studiile superioare de licență conform modelului dual de învățământ.

4.12.2021

VIZITA de monitorizare în cadrul proiectului WBL4JOB

În perioada 30 noiembrie -3 decembrie 2021, coordonatorul proiectului Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates, nr. 618801-EPP-1-2020-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP (WBL4Job), ARAYIK NAVOYAN, Vice rector pentru relații internaționale și calitate de la Universitatea Francofonă din Armenia a realizat o vizită de monitorizare a partenerilor din Republica Moldova.

În cadrul vizitei au avut loc întruniri cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, Oficiului Central al BC „MOLDINCONBANK”,  Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Oficiul Național Erasmus, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova,

 În cadrul ședințelor au fost discutate obiectivele proiectului, rolul partenerilor academici și non academici în asigurarea sustenabilității proiectului și promovarea conceptului de studii duale în învățământul superior, prin crearea cadrului conceptual și a  strategiei de implementare.

În data de 2 decembrie a avut loc întâlnirea cu administrația USARB, în cadrul căreia au fost discutate rolul USARB în realizarea proiectului, activitățile preconizate, aspecte normative privind crearea cadrului necesar promovării studiilor duale în instituție, colaborarea cu partenerii proiectului. În aceeași zi coordonatorul a realizat o vizită la filiala  B.C. „Moldinconbank”, s-a întâlnit cu administrația Facultății de Științe Reale Economice și ale Mediului și cu echipa de implementare a proiectului de la Catedra de științe economice.

Un rol important în realizarea obiectivelor proiectului revine celor două universități partenere: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, care vor pilota conceptul studiilor duale pentru programul de licență Bănci și asigurări.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: https://www.wbl4job.com/, precum și pe pagina proiectului de pe site-ul USARB: https://usarb.md/wbl4job/

07.2021
În perioada 19-21 iulie 2021, cadrele didactice  USARB au participat la primul training în cadrul proiectului Erasmus+, CBHE Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB).

Trainingul a fost organizat de către Universitatea Franceză din Armenia, coordonatorul proiectului cu suportul consorțiului internațional.

La training au participat peste 100 de cadre didactice din universitățile din Republica Moldova, Armenia, Ukraina și Federația Rusă.

În cadrul trainingului a fost prezentată experiența în domeniul învățământului superior bazat pe practică ale universităților franceze, belgiene și austriece.

Sesiunea de deschidere a fost prezidată de rectorul Universității Franceze din Armenia, Prof.  Bertrand Venard, iar comunitatea academică a fost salutată de către:

Karen Trchounyan, Viceministrul Educației, Științei, Culturii și Sportului din Republica Armenia

Nadejda Velisco, Șef al Departamentului Politici pentru Învățământul Superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova

Claudia Melinte, Coordonator, Oficiul National Erasmus + în Moldova

Lana Karlova, Coordonator, Oficiul National Erasmus + în Armenia

Sesiunile de training au fost susținute de:

  1. Eva Cendon, Francesca Uras, Universitatea Europeană de Educație Continua (Belgia)
  2. Jean-Baptiste Cartier, Universitatea Jean Moulin Lyon 3 (Franța)
  3. Thiery Bourger, Universitatea din Strasbourg (Franța)
  4. Jean Claude Million, Universitatea din Strasbourg (Franța)
  5. Claudia Dolezal, Universitatea de Științe Aplicate Krems (Austria).

Mai multe detalii despre proiect și activitățile viitoare pot fi consultate pe pagina oficială a proiectului:

 

https://www.wbl4job.com/