Plan de învățământ

Ciclul I, Studii superioare de licență anul de studii 2021-2022 

Facultatea de Litere

 

Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului

 

Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte

Specialitatea Pedagogie în învățămîntul primar și limba engleză,  studii cu frecvență   (rom)

Specialitatea Pedagogie în învățămîntul primar și limba engleză,  studii cu frecvență   (rus)

Specialitatea Pedagogie în învățămîntul primar și pedagogie preșcolară, studii cu frecvență (rom)

Specialitatea Pedagogie în învățămîntul primar și pedagogie preșcolară,  studii cu frecvență   (rus)

Specialitatea Pedagogie în învățămîntul primar și pedagogia preșcolară,  studii cu frecvență redusă (rom)

Specialitatea Pedagogie în învățămîntul primar și pedagogia preșcolară,  studii cu frecvență redusă   (rus)

 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale