Resurse și servicii

SMART CAFFE DIN CADRUL USARB

,,Cafeneaua SMART” (SMART Caffe) din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (în continuare USARB) funcționează în baza Regulamentului de organizare şi funcționare aprobat de Senatul USARB, care stabileşte misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile principale, drepturile, precum și modul de organizare și funcționare a Centrului.

Centrul ,,Cafeneaua SMART” este o subdiviziune structurală a USARB, al cărei scop principal este de a oferi o platformă pentru acei studenți, absolvenți și tineri cercetători care au potențial creativ și idei antreprenoriale/planuri de afaceri pentru a le pune în practică.

Centrul a fost inițiat și dotat în cadrul proiectului SMART ,,Promovarea cooperării universitate-intreprindere și antreprenoriat a studenților prin intermediul Cafenelelor SMART” („SMART Caffe”), număr de referință: 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP, finanțat de programul Erasmus+, acțiunea cheie 2 ,,Consolidarea capacităților în domeniul învâțâmântului superior” https://www.smartcaffe.euhttps://usarb.md/smart/   https://smartchannel.org/students

Centrul ,,Cafeneaua SMART” al USARB face parte din rețeaua „SMART Caffes”, creată de alte universități partenere ale proiectului „SMART”. În activitățile sale, Centrul este axat de obiectivele prevăzute de proiectul SMART ,,Promovarea cooperării universitate-intreprindere și antreprenoriat a studenților prin intermediul Cafenelelor SMART” („SMART Caffe”) număr de referință: 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP finanțat de programul Erasmus+, dar și de prevederile Strategiei de internaționalizare a USARB și prevederile planurilor anuale ale Universității.

Misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile Centrului ,,Cafeneaua SMART” a USARB

Misiunea Centrului este de a contribui la sporirea calității serviciilor educaționale oferite de USARB în domeniul educației antreprenoriale, prin aderarea la rețeaua de sisteme de co-creare multidisciplinară și oferirea unui spațiu deschis destinat studenților și absolvenților universitari care au idei de afaceri și potențial creativ, dar cărora le lipsește experiența și resursele pentru a-și realiza potențialul.

Centrul exercită următoarele funcții de bază:

 1. oferirea suportului complet hardware și software, instruire, mentori și rețele pentru creșterea ideilor inovative ale studenților, îmbunătățirii experienței educaționale a studenților, în general, și pregătirea acestora pentru un rol activ pe piața forței de muncă;
 2. desfășurarea activităților de suport echipelor sau persoanelor fizice în perioada demarării unei afaceri și în timpul dezvoltării inițiale a proiectelor de afaceri, creând cele mai favorabile condiții pentru aceasta;
 3. promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și introducerea conceptului de inovație deschisă dezvoltat împreună cu antreprenorii;
 4. coordonarea și ghidarea activității Centrului prin conexiune cu SMART CHANNEL https://smartchannel.org/
 5. desfășurarea activităților de mentorat pentru studenți în vederea facilitării debutului antreprenorial;
 6. conectarea la rețeaua de centre de creație (Cafenelelor SMART) care va sprijini studenții și tinerii cercetători în generarea, dezvoltarea, lansarea și comercializarea propriilor idei inovatoare prin antreprenoriat și / sau inovare deschisă în trei țări ale Parteneriatului estic (Moldova, Armenia, Georgia și Belarus);
 7. încurajarea antreprenoriatului printre studenți și crearea start-up-urilor în mediul universitar;
 8. introducerea și implementarea inovării deschise în calitate de formă nouă de parteneriat între părțile cheie din triunghiul cunoașterii și inovării din regiune;
 9. organizarea evenimentelor cu scopul de a consolida comunitatea tinerilor antreprenori;
 10. cooperarea cu antreprenorii, agenții economici, organizații din ecosistemul antreprenorial din comunitate.

Centrului îi revin următoarele atribuţii:

 1. oferirea spațiului cu suport complet hardware și software pentru desfășurarea activităților antreprenoriale, instruire informală, mentorat (mese rotunde, training-uri, ateliere didactice, Hackathon, competiții, Școala de antreprenoriat ,,Fii SMART cu USARB” etc.) în problematica antreprenoriatului;
 2. stimularea aplicării inovațiilor deschise în procesul de dezvoltare a afacerii;
 3. identificarea nevoilor studenților referitoare la dezvoltarea Business model Canvas;
 4. inițierea unor proiecte de afaceri individuale și de grup în problematica Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă sau focalizate pe provocările lumii contemporane;
 5. diversificarea modalităților de educație informală în domeniul antreprenoriatului și inovațiilor deschise;
 6. promovarea valorilor europene și a programelor de dezvoltare antreprenorială din țară și de peste hotare prin valorificarea noului model a rețelei de sisteme co-creative, multidisciplinare – cafenelele SMART și studenții în calitate de utilizatori principali;
 7. găzduirea studenților, absolvenților recenți, care au idei de start-up sau dețin potențial creativ, în Cafeneaua SMART în calitate de hub deschis, care oferă instruire, mentorat, suport hardware și software;
 8. organizarea unor evenimente cu caracter antreprenorial, la nivel instituțional/ comunitar/național;
 9. stabilirea și dezvoltarea relațiilor de cooperare cu Centre similare din țară și de peste hotare;
 10. invitarea antreprenorilor, oamenilor de afaceri, reprezentanților organizațiilor din ecosistemul antreprenorial la diferite activități de dezvoltare a culturii antreprenoriale, inclusiv la dialoguri profesionale, dialoguri SMART, cluburi de dezbateri, master class etc;
 11. facilitarea schimbului de experiență între studenții de la diferite facultăți, după finalizarea stagiilor de practică, cu evidențierea succeselor din domeniul educației antreprenoriale;
 12. desfăşurarea activităţilor de mentorat și de consiliere antreprenorială a beneficiarilor Centrului.

Conducerea Centrului este exercitată de șeful centrului, coordonator local al proiectelor SMART ,,Promovarea cooperării universitate-intreprindere și antreprenoriat a studenților prin intermediul Cafenelelor SMART” („SMART Caffe”) număr de referință: 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP, implementat în anii 2017-2021, numit de Rectorul USARB.