Activități

 

Cafetele SMART sunt concepute ca centre deschise care îi întâmpină pe studenți, pe absolvenții recenți care au idei inițiale sau potențial creativ, dar cărora le lipsesc abilitățile și resursele necesare pentru a le realiza.

Mediul de bază va oferi suport complet hardware și software, instruire, mentori și rețele pentru creșterea ideilor studenților. De asemenea, va îmbunătăți experiența educațională a studenílor, în general, și îi va pregăti pentru un rol activ pe piața forței de muncă.

Pachetele de lucru și activitățile preconizate pentru perioada 2017-2020 sînt reflectate pe pagina oficială a proiectului SMART  https://www.smartcaffe.eu/project

ACTIVITĂȚI, PROIECTUL SMART

PL1. Modelarea Cafenelelor SMART

1.1 Revizuirea celor mai bune practici din UE (laboratoare vii, pre-incubatoare, acceleratoarede afaceri);

1.2. Evaluarea necesităților locale pentru traininguri și servicii (antreprenoriale și industriale);

1.3. Dezvoltarea modelului Cafenelelor SMART pentru Țările partenere (structură și focalizare virtuală și fizică).

PL2. Stabilirea Cafenelelor SMART

2.1 Configurarea echipamentului;

2.2 Dezvoltarea segmentului virtual al Cafenelelor SMART;

2.3 Instruirea personalului din țările participante cu focusare pe abilități antreprenoriale (pregătirea formatorilor);

2.4 Elabolarea set-ului de training-uri.

PL3. Funcționarea Cafenelelor SMART

3.1 Instruirea utilizatorilor Cafenelelor SMART (studenți și companii);

3.2 Ghidarea/supervizarea ideilor și startup-urilor studenților;

3.3 Dezvoltarea inovațiilor deschise;

3.4 Stabilirea ariei pentru idei.

PL4. Diseminare

4.1 Dezvoltarea și menținerea site-ului web al proiectului;

4.2 Dezvoltarea și publicarea materialelor promoționale;

4.3 Organizarea evenimentelor de diseminare și formare a rețelelor;

4.4 Desfășurarea competiției de startup-uri pentru studenți din țările parteneriatului estic;

4.5 Inițierea unei conferințe regionale anuale.

PL 5. Exploatare

5.1 Dezvoltarea strategiei de sustentabilitate;

5.2 Includerea Cafenelelor SMART în procesul de predare;

5.3 Parteneriate cu companii și alte organizații;

5.4 Solicitarea calității de membru al Rețelei europene de Living Labs.

PL 6. Controlul și monitorizarea calității

6.1 Stabilirea sistemului de control al calității;

6.2 Controlul și monitorizarea calității interne și externe;

6.3 Evaluarea programelor și condițiilor Cafenelelor SMART;

6.4 Schimbul de bune practici cu alte proiecte E+, CBHE, KA2.

PL 7. Managementul proiectului

7.1 Organizarea întâlnirilor de management de proiect;

7.2 Elaborarea procedurilor de management de proiect;

7.3 Gestionarea și raportarea activităților proiectului.

 

Proiectul va demara cu activități în vederea creării unui nou model de parteneriat public-privat-oameni de afaceri,  care se potrivesc contextului fiecărei Țări Partener și utilizează abordarea regională. Miezul noului model este o rețea de sisteme co-creative, multidisciplinare – cafenelele SMART și studenții în calitate de  utilizatori principali. Cafenelele SMART sunt concepute drept hub-uri deschise care găzduiesc studenți, absolvenții recenți, care au idei de start-up sau dețin potențial creativ, dar cărora le lipsesc abilități și resurse pentru a le realiza. Mediul de hub-uri va oferi hardware și software, instruire, mentorat și suport în rețea pentru creșterea ideilor studenților. De asemenea, va îmbunătăți experiența educațională a studenților, în general, și îi va pregăti pentru un rol activ pe piața forței de muncă.

Cafenelele SMART vor crea un spațiu fizic și unul virtual în care produsele și serviciile inovatoare vor fi conceptualizate și validate, iar apoi transformate în noi inițiative.

Elaborarea unui nou model se va baza pe cele mai bune practici din partea UE în ceea ce privește incubatoarele de idei, acceleratoarele de afaceri și analizele detaliate ale nevoilor antreprenoriale locale în țările Parteneriatului Estic. Conceptul de model nou va defini structura, focusul, echipamentele adecvate și necesare pentru mediul virtual și fizic, cunoștințele și abilitățile cheie (training-uri/formări) pe care studenții trebuie sa le atingă, rezultatele așteptate.

Cafenele SMART vor fi axate, în primul rând, pe domeniul TIC, aplicații GIS și mobile, industrii media și creative, energie și mediu, dezvoltare locală și rurală etc. De asemenea, Cafenele SMART din diferite țări ale Parteneriatului Estic vor uni forțele pentru schimb de cunoștințe, servicii și dezvoltări bazate pe strategii câștig-câștig pentru a crea piață regională de idei și pentru a deschide căi pentru tineri, micro-întreprinderi și IMM-uri care nu dispun de expertiză și resurse pentru a-și extinde activitățile pe piața regională sau chiar globală.

Cafenelelor SMART vor fi amplasate în instituțiile de învățământ superior din cadrul Parteneriatului Estic și asigurate cu echipament, resurse umane, instruiri. Cafenele SMART vor oferi infrastructură de susținere, mediu co-creativ, mentoring activ și training-uri. 7 Cafenele SMART vor fi create în 7 instituții de învățământ superior din 3 țări ale Parteneriatului Estic (2 în Ucraina, 2 în Belarus, 3 în Moldova) și interconectate într-o rețea comună. Echiparea tehnică a Cafenelelor SMART va include echipamente TIC, dispozitive mobile, cameră, instrumente de editare video, programe specializate și instrumente multimedia. Toți partenerii de proiect vor fi interconectați prin intermediul segmentului virtual special creat de Cafenelele SMART (SMART_CHANNEL). SMART_CHANNEL va fi un depozit de cunoștințe, o platformă colaborativă pentru generarea de idei, conectarea studenților și companiilor și va constitui piatra de temelie pentru dezvoltarea pieței funcționale pentru idei la nivel regional.

Comparând rezultatele nevoilor locale evaluate, vor fi planificat, organizat și gestionat programul de instruire (PI) pentru personalul din țările Parteneriatului Estic. PI va oferi o actualizare a cunoștințelor și aptitudinilor existente, dezvoltarea noilor generații a ideilor, protecția ideilor inovative, soluționarea creativă a problemelor, susținerea ideilor de mentorat, a modelelor de afaceri în dezvoltarea startup-ului, integrarea utilizatorilor finali și a modelelor deschise de inovare. Formarea personalului din țările Parteneriatului Estic va fi focusată pe subiectele selectate și va fi livrată în 4 sesiuni de formare / 6 zile (1 în UE, 3 în din țările Parteneriatului Estic). Minimum 25 membri ai personalului din țările Parteneriatului Estic vor lua parte la fiecare formare. Vor fi pregătiți cel puțin 50 de membri ai personalului din țările partenere să predea studenților. Abordarea didactică va fi bazată pe probleme, oferind personalului țărilor partenere un rol foarte activ în formare. Programul de formare va oferi o bază valoroasă pentru dezvoltarea personalului necesar pentru continuarea programului după finalizarea proiectului.

În conformitate cu nevoile identificate ale fiecărei țară partener, va fi elaborat un set de cel puțin 8 sesiuni de formare teoretică pentru utilizatorii Cafenelelor SMART. Cursurile vor fi concepute astfel, încât să răspundă nevoilor specifice ale studenților țărilor Parteneriatului Estic (potențiali antreprenori), întreprinderilor mici și mijlocii și industriei, cu scopul principal de a îmbunătăți abilitățile antreprenoriale și abilitatea studenților de a-și practica creativitatea, de a începe o nouă afacere și de a participa la inovații deschise. Cursurile vor fi desfășurate ca training-uri intensive / de două zile și verificate de colegi pentru asigurarea calității. Toți participanții vor fi certificați de una dintre Cafenelele SMART.

Cafenelele SMART vor oferi utilizatorilor săi spațiu, experiență, informații și resurse, penru a fi instruiți, mentorați, și a crea rețele cu colegii, reprezentanți ai IMM-urilor și cu parteneri de afaceri. Instruirea focusată pe dezvoltarea abilităților antreprenoriale și inovarea deschisă pentru utilizatorii Cafenelelor SMART va fi realizată în formă de tabere de training-uri intensive de două zile de către personalul țărilor partenere instruit și antreprenorii cu experiență. Cel puțin 105 întîlniri cu scopul predării cursurilor de formare pentru studenți vor avea loc în fiecare Țară Partener (45-MD, 30-UKR, 30-BLR), numărul de studenți proporțional  distribuit între universități. Cel puțin 1000 de studenți vor folosi spațiul de co-creație al Cafenelelor SMART, în timp ce cel puțin 500 de studenți (studenții pot alege un curs specific sau pot lua o serie de 4 sau 6 cursuri) vor fi instruiți în materie de abilități antreprenoriale și inovare deschisă. Pentru a ajuta la dezvoltarea ideilor studenților în afaceri, 50 de mentori vor fi formați. Mentorii vor avea sarcina de a ajuta studenții ca ideile lor să aibă success prin îndrumare 1:1 (mentoring). Utilizatorii vor participa la cel puțin 10 evenimente diferite, care leagă ideile lor cu surse potențiale de finanțare. Cel puțin 10 idei de studenți dezvoltate în cadrul Cafenelelor SMART vor fi transformate în companii.

De asemenea, studenții vor participa în proiecte de inovare deschisă cu IMM-urile. IMM-urile vor prezenta 50 de probleme și vor lucra cu studenții pentru a-și dezvolta ideile pentru soluții. Astfel, studenții vor avea oportunitatea de a fi îndrumați, consiliați de reprezentanții companiilor. Se estimează că regiunea va dezvolta 25 de inovații deschise. Acesta va fi benefice atât pentru studenți, cât și pentru IMM-uri, va crește potențialul creativ și experiența practică a absolvenților, va apărea un flux de idei noi în domeniul inovării în fiecare țară parteneră. Problemele axate pe proprietatea intelectuală vor fi luate în considerare cu cea mai mare atenție.

Cafelele SMART vor fi incluse parțial în procesul educațional în universitățile din țările Parteneriatului Estic. Grupul de Diseminare și Exploatare (DEG) este responsabil pentru acest lucru. Datorită includerii Cafenelelor SMART în procesul educațional, nu numai studenții orientați către afaceri, ci studenții în ansamblu vor deveni parte integrantă a noilor dezvoltări de produse și servicii, ceea ce le va permite să crească oportunitățile de angajare. În plus, 20 de discipline/unități de curs de la diferite facultăți vor fi revizuite și adaptate pentru a sprijini formarea antreprenorială și profesională și includerea Cafenelelor SMART în procesul educațional. Curriculum-ul revizuit va fi susținut de elaborarea și publicarea materialelor de instruire relevante. De asemenea, Cafenelele SMART vor începe să colaboreze cu IMM-urile și cu guvernele pentru a crea mai multe probleme și pentru a oferi studenților mai multe soluții. Se vor organiza două evenimente speciale: Competiția regională de startup-uri pentru studenți și Conferința regională care va servi ca platformă pentru schimbul de cunoștințe pentru participanții din regiune, precum și crearea de rețele pentru inovare.