Rezultate

Materiale pentru disiminarea proiectului / Materials for project dissemination:

Plan de desiminare / Plan de dissémination LMPI

Plan strategic regional al Republicii Moldova / Plan d’actions stratégique régional République de Moldova

Acord de colaborare pentru program interuniversitar ce oferă diplomă dublă între Universitatea din Vest Attica și Universitatea de Stat „Alecu Russo” / Collaboration agreement for an inter-university program offering a double degree between University of West Attica and the Alecu Russo Balti State Untversity

Plan de sustenabilitate al Republicii Moldova / Sustainability plan Republic of Moldova

Raport Sondaj de identificare a profesiilor țintă și a nevoilor de instruire în domeniul securității informatice în Moldova

Resurse educaționale deschise LMPI pe serverul comun / LMPI open educational resources on common for all partner universities space

Resurse educaționale LMPI pe platforma USARB / LMPI educational resources on USARB platform

Planurile de învățământ  în anul 2018-2019

Licența: 

Master: