Activități

 Proiectul MHELM are cinci pachete de lucru. Pachetele de lucru definesc în detalii acțiunile care urmează a fi întreprinse și termenii de realizare (pachetele de lucru, activitățile preconizate si alte informații relevante despre proiectul MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/ )

Fiecare pachet de lucru are un lider și o echipă alocată, ceea ce permite efectuarea de acțiuni simultane în diferite activități ale proiectului; acestea sunt reflectate în proiectul planului de lucru al proiectului. Obiectivele specifice și fiecare set de activități ale pachetului de lucru sunt orientate către rezultate clar definite.

PACHETUL DE LUCRU I. PREPARARE
Scop Asigurarea lansării eficiente a proiectului MHELM.
Obiective Pregătirea sistemelor și structurilor adecvate pentru gestionarea proiectului și asigurarea unei înțelegeri clare și complete a planului de lucru de către fiecare partener.
Sarcini ·         Elaborarea Planului de management al proiectului, incluzând structuri, procese și îndrumări de gestionare, inclusiv Acordul de parteneriat și registrul de riscuri.

·         Pregătirea și promovarea reuniunii de lansare a proiectului MHELM în Moldova și planificarea reuniuni viitoare.

·         Stabilirea termenilor de referință pentru membrii grupului consultativ și evaluatorul extern.

·         Revizuirea și aprobarea planului de lucru, structurilor și alocării bugetului.

Organizație lider Universitatea Tehnică a Moldovei
Organizații participante Toți partenerii
Livrabile:
 • Planul de management al proiectului;
 • Reuniunea  de lansare a proiectului în Moldova și planul viitoarelor reuniuni;
 • Termeni de referință pentru membrii grupului consultativ și evaluatorul extern.
PACHETUL DE LUCRU II. DEZVOLTARE
PL2.1. DEZVOLTAREA PDLM
Scop Scopul PL2.1: axarea pe nevoile prestabilite și oferirea suportului pentru crearea unui nou Program de Dezvoltare în Leadership și Management (PDLM) și a infrastructurii asociate, adaptată sectorului ÎS din Moldova.
Obiective
 • Revizuirea celor mai bune practici ale UE;
 • Crearea structurii și materialelor atelierelor de formare a personalului și a noului PDLM;
 • Aprobarea inițierii Programului de Dezvoltare în Leadership și Management (PDLM) la Consiliile de Dezvoltare Strategică Instituțională și Senatele universităților partenere din RM;
 • Organizarea proceselor de licitație, procurare și instalare de echipamente pentru Laboratoarele de Dezvoltare a Leadership și Managementului IÎS.
Sarcini ·         2.1a – Coordonarea activităților pachetului de lucru și conlucrarea cu partenerii;

·         2.1b – Organizarea și livrarea programului de vizite de cercetare la fiecare partener al UE;

·         2.1c – Crearea unui raport integrat al rezultatelor cercetării;

·         2.1d – Atelier de pregătire a personalului de proiectare a programului înainte de pilotare (engleză);

·         2.1e – Proiectarea Programului de Dezvoltare în Leadership și Management înainte de pilotare;

·         2.1f – Aprobarea Programului de Dezvoltare în Leadership și Management (PDLM) la Consiliile de Dezvoltare Strategică Instituțională și Senatele universităților partenere din RM 2.1g – Identificarea spațiilor pentru laboratoarele de dezvoltare a Leadershipului;

·         2.1h – Confirmarea cerințelor de echipament de fiecare partener pentru laboratoarele de dezvoltare a leadershipului;

·         2.1i – Licitația, achiziția și instalarea de echipamente pentru laboratoarele de dezvoltare a leadershipului.

Organizație lider Universitatea Tehnică a Moldovei
Organizații participante Toți partenerii
Livrabile:
 • Planul de management al proiectului;
 • Reuniunea  de lansare a proiectului în Moldova și planul reuniunilor viitoare;
 • Termeni de referință pentru membrii grupului consultativ și evaluatorii externi.
PACHETUL DE LUCRU II. DEZVOLTARE
PL2.2. PILOTAREA PDLM
Scop Scopul PL2.2 rezidă în revizuirea atelierelor de formare a personalului și pilotarea noului program de dezvoltare în Leadership și Management (PDLM) pentru a se asigura că acestea nu sunt numai de înaltă calitate în prezentare și conținut, ci păastrează calitatea și atunci când sunt utilizate de către participanți.
Obiective
 • Instruirea personalului în utilizarea echipamentelor noi instalate în laboratoarele de dezvoltare a leadershipului;
 • Pilotarea, evaluarea și reamenajarea atelierelor de pregătire a personalului;
 • Pilotarea, evaluarea și reamenajarea noul PDLM.
Sarcini ·         2.2a – Coordonarea activităților pachetului de lucru și conlucrarea cu partenerii;

·         2.2b – Furnizarea instruirii personalului cu privire la utilizarea echipamentelor și laboratoarelor de dezvoltare a leadershipului;

·         2.2c – Livrarea și evaluarea atelierului  pilot de pregătire a personalului (engleză);

·         2.2d – Reamenajarea materialelor atelierelor de formare a personalului bazate pe evaluarea pilotului;

·         2.2e – Livrarea și evaluarea programului pilot de conducere și management (engleză);

·         2.2f – Dezvoltarea materialelor programului de conducere și dezvoltare a managementului pe baza evaluării programului – pilot.

Organizație lider Universitatea Tehnică a Moldovei
Organizații participante Toți partenerii
Livrabile:
 • Ateliere de instruire a personalului (pilotare și evaluare);
 • Evaluarea și pilotarea noului Program de Dezvoltare în Leadership și Management;
 • Atelier de revizuire a programului pilotat.
PACHETUL DE LUCRU II. DEZVOLTARE
PL2.3. IMPLEMENTARE PDLM
Scop Scopul PL2.3 este de a implementa și perfecționa atelierele de formare a personalului și noul PDLM în toate universitățile partenere din Moldova.
Obiective
 • Traducerea tuturor materialelor pentru atelierele de dezvoltare a personalului și noul PDLM în limba română, gata de utilizare în universitățile partenere din Moldova;
 • Instruirea personalului cu privire la utilizarea echipamentelor noi instalate în Laboratoarele de Dezvoltare de Leadership la fiecare universitate parteneră din Moldova;
 • Implementarea și evaluarea atelierelor de pregătire a personalului la fiecare universitate parteneră din Moldova;
 • Implementarea și evaluarea noului PDLM la fiecare universitate parteneră din Moldova;
 • Perfecționarea materialelor la un atelier de 2 zile pregătit pentru diseminare.
Sarcini  ·         2.3a – Coordonarea activităților pachetului de lucru și conlucrarea cu partenerii;

·         2.3b – Traducerea materialelor în limba română;

·         2.3c – Implementarea atelierelor de instruire a personalului la fiecare universitate parteneră din Moldova (română);

·         2.3d – Implementarea programului de conducere și dezvoltare a managementului la fiecare universitate parteneră din Moldova (română);

·         2.3e – Îndrumarea de către partenerii UE ai personalului de livrare în timpul implementării atelierelor de formare a personalului și a noului program de conducere și dezvoltare a managementului;

·         2.3f – Evaluarea și perfecționarea atelierelor de pregătire a personalului și  a materialelor programului de conducere și management.

Organizație lider Universitatea de Stat din Moldova
Organizații participante Toți partenerii
Livrabile:
 • Atelier de instruire a personalului și noi materiale PDLM traduse în limba română;
 • Ateliere de formare a personalului implementate în fiecare universitate parteneră;
 • Noul Program de Dezvoltare în Leadership și Management implementat;
 • Atelier de evaluare a implementării.
PACHETUL DE LUCRU III. PLANUL CALITĂȚII
Scop Scopul acestui pachet de lucru este de a asigura calitatea tuturor activităților proiectului, a rezultatelor și a parteneriatului și să evalueze măsura în care proiectul îndeplinește scopurile și obiectivele programului CBHE. În acest sens, se va asigura că proiectul are un impact semnificativ asupra consolidării guvernanței, planificării strategice și managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin creșterea capacității de conducere și de gestionare. Toți partenerii contribuie la realizarea acestui pachet de lucru. Un acord de parteneriat în consorțiu (CPA) va fi semnat între toți partenerii (a se vedea WP5/PL5). Acest acord va stabili toate elementele de operare, coordonare și gestionare, necesare pentru a asigura implementarea cu succes a proiectului și că obiectivele proiectului, prevăzute în Acordul de grant, sunt îndeplinite. De asemenea, va include rolurile și responsabilitățile fiecărui partener.
Obiective Controlul calității este asigurat prin intermediul echipei de management, grupului de coordonare, grupului consultativ și evaluatorului extern.

Echipa de management va gestiona managementul continuu și va contribui la  luarea deciziilor de zi cu zi pentru proiect. Acesta va raporta trimestrial cu privire la progresele înregistrate Grupului director.

Grupul de coordonare va monitoriza implementarea proiectului, primind rapoarte din partea echipei de management și a pachetelor de lucru trimestrial.

Grupul consultativ va oferi critici și sfaturi extrase de la experți naționali și internaționali independenți (inclusiv Fundația Leadership pentru Învățământ Superior, Marea Britanie și Fundația Europeană pentru Dezvoltarea Managementului, BE, și Universitatea Internațională Liberă din Moldova, MD), la punctele cheie din proiect.

Evaluatorul extern va oferi feedback continuu cu privire la progresul proiectului și la activitatea de parteneriat și va trimite rapoarte, împreună cu ISOB în calitate de WPL, Grupului de coordonare, ca punct de lucru permanent la reuniunile de parteneriat.

Sarcini ·         3a – Coordonarea activitații pachetului de lucru și conlucrarea cu partenerii;

·         3b – Numirea membrii grupului consultativ și a evaluatorului extern;

·         3c – Organizarea a 6 întâlniri virtuale ale grupului consultativ și generarea de rapoarte;

·         3d – Menținerea legăturii cu evaluatorul extern pentru a produce rapoarte periodice de evaluare.

Organizație lider Institutul de consultanță socio-științifică, (ISOB), Germania
Organizații participante Toți partenerii
Livrabile: Rapoarte externe de evaluare;

Rapoarte de grup consultativ.

PACHETUL DE LUCRU IV. DISEMINARE ȘI EXPLOATARE
Scop Scopul WP4 ​​este de a asigura comunicarea, diseminarea și exploatarea eficientă a proiectului și a rezultatelor sale în toate universitățile publice și private din Republica Moldova, precum și în organismele și universitățile din întreaga Europă.
Obiective Obiectivele PL IV sunt să elaboreze și să implementeze un plan de comunicare și exploatare, care să sprijine introducerea, implementarea și durabilitatea noului PDLM la toate universitățile din sectorul învățământului superior din Republica Moldova și să ofere universităților din Europa și celor internaționale dovezi ale avantajelor creșterii disponibilității programelor de dezvoltare a managementului și leadershipului în instituțiile de învățământ superior.
Sarcini ·         4a – Coordonarea activității pachetului de lucru și conlucrarea cu partenerii;

·         4b – Crearea unui plan de diseminare și de exploatare;

·         4c – Crearea unui site web de proiect;

·         4d – Producerea și comunicarea mărturiilor / materialelor de marketing / comunicate de presă;

·         4e – Organizarea unui seminar de diseminare pentru echipele de conducere ale universităților non-partenere;

·         4f – Predarea a  două seminarii de formatori către instituțiile de învățământ superior non-partenere de proiect din Moldova;

·         4g – Crearea unei rețele interuniversitare de echipe de livrare a personalului pentru noul program;

·         4h – Prezentarea seminariilor și publicarea lucrărilor de cercetare cu privire la rezultatele proiectului.

Organizație lider Universitatea Tehnică a Moldovei
Organizații participante Toți partenerii
Livrabile:
 • Planul de diseminare și exploatare;
 • Seminare de tip Breakfast/organizate în timpul micului dejun al echipelor de conducere universitară;
 • Mărturii și materiale de marketing;
 • Rețeaua de personal interuniversitară livrată;
 • Site-ul proiectului;
 • Instruirea seminarilor de formatori pentru instituțiile de învățământ superior partenere non-proiect din Moldova;
 • Prezentări și publicații ale rezultatelor proiectului.
PACHETUL DE LUCRU V. MANAGEMENT
Scop Scopul acestui pachet de lucru este de a asigura o gestionare adecvată și robustă a proiectului, de a sprijini toți partenerii și de a asigura implementarea tuturor activităților.
Obiective
 • Ședințele Grupului de coordonare se organizează trimestrial, fie ca parte a atelierelor, fie prin conferință video. Anual, acest grup va fi de acord cu raportul anual. La ședințele intermediare se examinează actualizările de progres pe baza unui model de proiect.
 • În urma activității desfășurate în etapa de pregătire (WP1), inclusiv revizuirea și acordul planului de lucru și alocării bugetare, TUM va elabora Acordul de Parteneriat al Consorțiului (CPA).
 • Trello, un instrument de management bazat pe web, pe care toți partenerii vor putea să-l acceseze, va fi utilizat pentru a ajuta la planificarea și gestionarea proiectelor.
Sarcini ·         5a – Coordonarea și monitorizarea activității proiectului;

·         5b – Configurarea și ținerea ședințelor de proiect;

·         5c – Configurarea proceselor și fișierelor de administrar necesare pentru coordonarea proiectului,

·         5d – Configurarea sistemelor de comunicații interne (cu Trello),

·         5e – Menținerea  legăturii cu Autoritatea de management și raport termene, inclusiv finalizarea proiectului.

Organizație lider Universitatea Tehnică a Moldovei
Organizații participante Toți partenerii
Livrabile:
 • Acord de partener al consorțiului;
 • Rapoarte de progres trimestriale;
 • Rapoarte de monitorizare, interimare și finale ale UE.