Despre proiectul MHELM

Proiectul 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, buget de 844, 453.00 Euro.

Perioada de realizare a proiectului: 15.11.2019 – 14.11. 2022

Scopul proiectului MHELM rezidă în fortificarea guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a oferi suport reformelor din sector prin sporirea lidershipului și a capacităților de management.

Obiective specifice:

  • Determinarea domeniilor în care se pot aplica cele mai bune practici a universităților partenere din UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare pentru a crește capacitățile de leadership  și  de gestionare a universităților din Moldova;
  • Crearea unui program de formare a abilităților de leadership și management în învățământul superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru aplicare în universitățile din Moldova;
  • Instruirea personalul universităților din Moldova în vederea livrării ulterioare a programului de instruire;
  • Crearea unei infrastructuri de suport pentru livrarea programului de instruire;
  • Pilotarea și implementarea noul program de instruire în universitățile din Moldova;
  • Diseminarea noului program și acumularea constatărilor, după punerea în aplicare a programului, în învățământul superior din Moldova, UE, precum și la nivel internațional.

Finalități: Produsul principal este noul program – Program de Dezvoltare în Leadership și Management (PDLM), implementat în fiecare universitate parteneră implicată în proiect.

Rezultate tangibile,  preconizate la sfârșitul proiectului:

Liderii și managerii individuali: Liderii și managerii individuali sunt ținta directă a Programului de Dezvoltare în Leadership și Management (PDLM) și sunt esențiali pentru fundamentarea acestuia. Universitățile vor desemna lideri și manageri individuali pentru a fi beneficia și a implementa noul program, o abordare care va fi replicată de instituțiile non-partenere care adoptă programul în urma diseminării. Fiecare stagiar va beneficia de o mai bună înțelegere a capacității sale, de o mai bună cunoaștere a tehnicilor de bune practici de conducere / gestionare și de experiența aplicării acestor tehnici la guvernare, planificare strategică și management în instituția lor.

Instituţional: Toate cele 29 dintre universități din Moldova sunt părți interesate în proiect și 7 sunt incluse în calitate de parteneri ai proiectului. Celelalte 22 vor fi ținta activității de diseminare, în special prin întâlniri de mic dejun pentru manageri superiori. Nouăsprezece instituții care nu sunt partenere sunt membre ale Consiliului Rector al Moldovei (CRM) și vor fi angajați cu asistența CRM. Toate instituțiile vor fi încurajate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) să participe la activitățile de diseminare. Proiectul va avea impact asupra capacității fiecărei instituții de a-și îmbunătăți structurile de guvernare, planificarea strategică și managementul pentru a se asigura că sprijină reformele ÎS și vor spori concentrarea asupra economiei și a societății.

Naţional: MECC și CRM sunt părți interesate semnificative la nivel național și sunt incluse ca partener și partener asociat. MECC recunoaște necesitatea creșterii capacității liderilor și managerilor de a conduce crearea unui sector de ÎS eficient, axat pe nevoile economiei și societății din Moldova, prin abordări modernizate de guvernare, planificare strategică și gestionare a universităților. MECC a recomandat ca fiecare universitate să stabilească un program de conducere și dezvoltare a managementului, iar acest proiect va permite exploatarea și realizarea acestui obiectiv național într-un mod care să asigure o abordare comună de înaltă calitate între universitățile partenere din Moldova.

Finalitățile anului I de proiect sânt reflectate la: http://mhelm.utm.md/first-year/

Finalitățile anului II de proiect sânt reflectate la: http://mhelm.utm.md/second-year/

Finalitățile anului III de proiect sânt reflectate la: http://mhelm.utm.md/third-year/