Echipa MHELM

INSTITUȚIA APLICANT

 1. Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova www.utm.md

PARTENERI DIN UE 

 1. Universitatea din Gloucestershire, Marea Britanie www.glos.ac.uk
 2. Institutul de consultanță socio-științifică (ISOB), Germania http://www.isob-regensburg.net/
 3. Universitatea Transilvania din Brașov, Romania www.unitbv.ro

PARTENERI DIN REPUBLICA MOLDOVA

 1. Academia de Studii Economice a Moldovei www.ase.md
 2. Universitatea Agrară de Stat din Moldova www.uasm.md
 3. Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți www.usarb.md
 4. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”  www.usmf.md
 5. Universitatea de Stat din Moldova www.usm.md
 6. Universitatea de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul www.usch.md
 7. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova www.edu.gov.md

PARTENERI ASOCIAȚI

1. Consiliul Rectorilor din Republica Moldova  

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI MHELM ÎN USARB

  • Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, , conf. univ., – coordonator institutional al proiectului;
  • Natalia Gașițoi, rector, dr., conf. univ.;
  • Lidia Pădureac, prim-prorector, prorector pentru activitatea didactică, dr., conf. univ.;
  • Tatiana Șova, dr., conf. univ., Catedra de Științe ale Educației;
  • Vitalina Digolean, metodist la Departamentul de Relații internaționale;
  • Denis Gatman, inginer-programator, DTI;
  • Ana Bejenari, contabil-șef.