MHELM

ERASMUS+   Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților in domeniul învățământului superior

 Proiectul ,,Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova (MHELM)

Număr de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS COMMUNICATION REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

ERASMUS+   Key Action 2 – Capacity building in the field of higher education

The project  ,,Moldova Higher Education Leadership and Management” (MHELM)

 Reference number: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

  • Aplicant al proiectului MHELM: Universitatea Tehnica a Moldovei
  • Manager al proiectului MHELM: Larisa BUGAIAN, prorector pentru finanțe și relații internaționale, UTM
  • Coordonator instiuțional al proiectului MHELM: Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale
  • Pagina oficială a proiectului MHELM: http://mhelm.utm.md/   

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor  conținute în aceasta.