Studii superioare de master

Tematica tezelor de master pentru anul de studii 2022-2023 (90/120 credite)

Cerere-model pentru aprobarea temei tezei de master 2022

Regulament privind organizarea și desfășurarea de practică la ciclul II, studii superioare de master, domeniul de formare profesională 04000 științe administrative

Caiet de practică master (mostra)

Tematica tezelor de master pentru anul de studii 2021-2022 (90/120 credite)

Cerere-model pentru aprobarea temei tezei de master

GHID METODIC PRIVIND ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA TEZELOR DE MASTER