Planuri de studii

Ciclul I, Studii superioare de licență

Specialiatea Pedagogie, secția frecvență redusă (rom)

Specialitatea Pedagogie în învățămîntul primar și Pedagogie preșcolară, secția frecvență la zi (rom)

Specialitatea Pedagogie în învățămîntul primar și Pedagogie preșcolară, secția frecvență la zi (rus)

Specialitatea Pedagogie în învățămîntul primar și Pedagogia preșcolară, secția frecvență redusă (rom)

Specialitatea Pedagogie în învățămîntul primar și Pedagogia preșcolară, secția frecvență redusă (rus)

Specialitatea Pedagogie în învățămîntul primar și Limba engleză, secția frecvență la zi (rom)

Specialitatea Pedagogie în învățămîntul primar și Limba engleză, secția frecvență la zi (rus)

Ciclul II, Studii superioare de master

Programul Management educațional, 90 ECTS

Programul Management educațional, 120 ECTS

Programul Management educației incluzive, 90 ECTS

Programul Management educației incluzive, 120 ECTS

Programul Management educației timpurii, 90 ECTS

Programul Management educației timpurii, 120 ECTS