Achiziții Publice EPICoM

Plan de achiziții – Subproiectul EPICoM

Anunț specific de achiziții Cerere de cotații – Bunuri. ,,Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” EPICoM

Anunț specific de achiziții. Cerere de cotații. Bunuri. Instrumente muzicale. ,,Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” EPICoM

Anunț specific de achiziții. Cerere de cotații. Bunuri. Echipamente și consumabile pentru  laboratoare de biologie și geografie. „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” – EPICoM

Anunț specific de achiziții Mobilier EPICoM USARB

Anunț specific de achiziții Echipament informațional EPICoM USARB

Elaborarea Ghidului metodologic ,,Art-pedagogia”

Elaborarea Suportului de curs ,,Tehnologii educaționale moderne”_rusa

Elaborarea Suportului de curs ,,Didactica educației fizice”

Elaborarea Suportului de curs ,,Didactica educației moral-spirituale”

Elaborarea Suportului de curs ,,Didactica educației pentru mediu”

Elaborarea Suportului de curs ,,Educația economică a elevilor claselor primare”

Elaborarea Suportului de curs ,,Educația interculturală”

Elaborarea Suportului de curs ,,Educația tehnologică (curs practic)”

Elaborarea Suportului de curs ,,Formarea reprezentărilor elementare matematice” rusa

Elaborarea Suportului de curs ,,Microbiologie”

Elaborarea Suportului de curs ,,Orizontul local”

Elaborarea „Suportului metodologic de evaluare academică”

Elaborarea Ghidului ,,Practica pedagogică la limba română în școala națională”MD-ALECUR.UNI-354514 EPICoM

Elaborarea Ghidului la ,,Practica pedagogică în limba străină” engleza

Elaborarea Indicațiilor metodice pentru laborator ,,Fiziologia vegetală”

Elaborarea Indicațiilor metodice pentru seminare la cursul ,,Didactica biologiei”

Elaborarea Practicumului la cursul „Arta oratorică”

Elaborarea Suportului de curs ,,Didactica geografiei”

Elaborarea Suportului de curs ,,Geografia fizică a continentelor și a oceanelor”

Elaborarea Suportului de curs ,,Limbajul mass-media în limba engleză”

Elaborarea Suportului de curs ,,Limbajul mass-media în limba spaniolă”

Amendament EPICoM Echipament Achiziție nr. MD-TECHUNI-354520-GO-RFB

Elaborarea Indicațiilor metodice pentru laborator ,,Aplicațiile tehnologiilor educaționale moderne în matematică”

Elaborarea Suportului de curs „Cultura memoriei şi politici comemorative europene”

Amendamentul nr. 2 din 08.12.2023

Amendamentul nr. 3 din 15.12.2023

Instruire_Noi paradigme de instruire în domeniul Educației

Instruire_Tehnologii inovative în educarea copiilor și studenților cu CES în contextul actual

Instruire_Capacitarea universităților ca actori ai schimbării în dubla tranziție verde și digitală

Instruire_Didactica limbii și literaturii materne

Instruire_Didactica limbilor străine

Instruire_Experiențe ale universităților europene în promovarea inovației în formarea pedagogilor

Instruire_Oferta aplicațiilor educaționale în formarea pedagogilor inovativi context european și internațional

Instruire_Performanța în educație și metodologii inovative de pregătire a pedagogilor

Instruire_Platformele educaționale în școala viitorului

Instruire_Utilizarea softurilor educaționale în predarea limbii materne

Instruire_Medii și instruire în rețea

Instruire_Tinkering

Instruire_Instruirea colaborativă în pregătirea pedagogilor inovativi

Instruire_Dezvoltarea competențelor digitale la nivel avansat pentru pedagogi

Instruire_Tehnologii de instruire inovativă pentru proiecte STEAM

Instruire_Aplicațiile tehnologiilor educaționale moderne in matematică

Instruire_Elaborarea blogului, site-ului personal al profesorului

Instruire_Educația copiilor si studenților dotați

Anunț specific de achiziții_Instrumente muzicale _EPICoM

Instruire_ Valorificarea competențelor de cercetare la copii și studenți

Instruire_Educația interculturală

Instruire_Scrierea proiectelor de parteneriat educațional

Instruire_Norme și valori civice în societatea democratică

Instruire_Atelier de dicție și artă oratorică

Instruire_Aplicarea Sistemelor Informaționale Geografice

Instruire_Motivarea, principiile, resursele și conținutul inițierii și funcționării muzeului virtual școlar

Instruire_Antropologie socio-culturală

Instruire_Abordări inovative în domeniul Psihologiei școlare

Instruire_Inovații în elaborarea produselor/suporturilor curriculare pentru domeniul Științe ale Educației

Instruire_Design grafic al produselor curriculare

Instruire_Crearea de podcasturi educaționale

Instruire_Metodologia utilizării aparatelor și echipamentului de laborator (biologie și geografie)

Instruire_Elaborarea conținuturilor de instruire la matematica adaptate situațiilor educaționale concrete

Elaborarea Suportului de curs_Introducere în cercetarea filologică. Etica și cultura profesională

Elaborarea Suportului de curs_Limbajul mass-media în limba franceză

Elaborarea Suportului de curs_Limbajul mass-media în limba germană

Instruire_Competente pentru cetatenie democratica

Instruire_Consolidarea capacitatii universitatii in elaborarea propunerilor de proiecte educationale si atragerea granturilor de finantare

Instruire_Stabilirea si valorificarea parteneriatelor educationale in elaborarea propunerilor de proiecte pe dimensiunea pedagogica

Instruire_Utilizarea softurilor educationale in predarea limbii straine

Anunt_Cerere de cotatii_RFQ_355548 Materiale didactice și jocuri didactice

Anunț specific de achiziții_ Inventar sportiv

Anunț specific de achiziții Literatură metodică și științifică

Actualizarea planului de învățământ, a manualului specialității și a curriculumului la domeniul general de studiu ,,Ştiinţe ale educaţiei” (limba maternă– limba română)

Actualizarea planului de învățământ, a manualului specialității și a curriculumului la domeniul general de studiu ,,Ştiinţe ale educaţiei” (limba străină – limba engleză)

Actualizarea planului de învățământ, a manualului specialității și a curriculumului la domeniul general de studiu ,,Ştiinţe ale educaţiei” (geografie/biologie)

Actualizarea planului de învățământ, a manualului specialității și a curriculumului la domeniul general de studiu ,,Ştiinţe ale educaţiei” (matematică/informatică)

Actualizarea planului de învățământ, a manualului specialității și a curriculumului la domeniul general de studiu,,Ştiinţe ale educaţiei” (Pedagogie preșcolară)

Actualizarea planului de învățământ, a manualului specialității și a curriculumului la domeniulgeneral de studiu ,,Ştiinţe ale educaţiei” (Pedagogie în învățământul primar)

Actualizarea planului de învățământ, a manualului specialității și a curriculumului la domeniul general de studiu ,,Ştiinţe ale educaţiei” (Istorie și educație civică)

Anunț specific de achiziții RFQ_Mobilier repetat _ EPICOM

Amendament nr.1 din 17.05.2024 Mobilier MD-ALECUR.UNI-419148-GO-RFQ