Acte normative instituționale

Carta USARB

Regulamentul de organizare a studiilor în baza sistemului național de credite de studiu în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Științific al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de doctorat în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Regulament de acordare a concediilor de lungă durată de creație personalului didactic și de cercetare a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Procedura de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Procedura de alegere a membrilor consiliillor școlilor doctorale și a directorilor școlilor doctorale din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi