Activități

În cadrul proiectului ,,Connecting universities-industry through smart entrepreneurial cooperation and competitive intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia”/,,Conectarea dintre universități și industrie prin cooperare antreprenorială inteligentă și inteligența competitivă a studenților din Moldova, Georgia și Armenia”, număr de referinţă 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP, au fost planificate  și se implementează 7 Pachete de lucru și un set de activități specifice:

PL1. PREGĂTIRE. Lider: USM (Universitea de Stat din Moldova)

1a – Elaborarea unui Plan de management al proiectului, care să includă structuri de management, procese și îndrumări, inclusiv Acordul de parteneriat și registrul de risc.

1b – Pregătirea și organizarea întâlnirii de lansare a proiectului în Republica Moldova și planificarea viitoarelor întâlniri.

1c – Stabilirea termenilor de referință pentru membrii Grupului Consultativ și Evaluatorul Extern.

1d – Revizuirea și convenirea planului de lucru, structurilor și alocărilor bugetare.

Termen: 01-02-2021 – 30-04-2021

 

PL2. DEZVOLTARE. Lider:  UNACT (Academia de Arte Teatrale și Cinematografie Caragiale)

2a – Coordonarea activității pachetului de lucru și partenerilor.

2b – Proiectarea și organizarea vizitelor de studiu la fiecare partener al UE.

2c – Crearea un raport integrat de comparații și constatări.

2d – Organizarea și furnizarea ateliere de formare a personalului privind abilitățile hard și soft.

2e – Proiectarea și furnizarea structurii pentru suporturi de curs și instrumente de evaluare în cadrul programului de inteligență competitivă pentru studenți: accelerare, digital, arte.

2f- Elaborarea de conținut și materiale pentru suporturi de curs: accelerare, digital, arte

2g- Elaborarea de cunoștințe și abilități – 2 instrumente de evaluare (1 pentru studenți și 1 profesori cu background și nivel de cunoștințe diferite).

2h- Organizarea atelierelor de formare a personalului de evaluare.

2i-Draft MOOC. Fișiere de documentație suport: conținut, metodologii și elemente pedagogice etc.

Termen: 01-03-2021 – 31-03-2022

 

PL3. DEZVOLTARE. Lider:  RISERBA (Universitatea de Științe aplicate)

3a – Coordonarea activității pachetului de lucru și hub-urilor partenerilor.

3b – Evaluarea și confirmarea cerințelor de echipamente la fiecare partener pentru hub-urile multidisciplinare.

3c – Identificarea și amenajarea spațiilor pentru hub-uri multidisciplinare.

3d – Licitația, achiziția și instalarea de echipamente pentru hub-uri multidisciplinare.

3e – Crearea prelegerilor înregistrate video în cadrul programului de inteligență competitivă, prezentări și interviuri și chestionare pentru hub-urile MOOC.

3f – Crearea și furnizarea foii de parcurs instituționale individuale pentru prelegerile MOOC și centrele de instruire față în față.

3g – Obținerea aprobării privind calitatea materialelor MOOC de la Comitetul de experți ai proiectului și de la Grupul consultative.

Termen: 15-01-2021 – 31-03-2022

 

PL4. DEZVOLTARE. Lider: ISU (Universitatea  de Stat Ilia)

4a – Coordonarea activității pachetului de lucru și partenerilor.

4b – Obținerea aprobării de la organismele decizionale de către toate instituțiile de învățământ superior EaCP cu privire la suporturile de curs.

4c- Dezvoltarea curriculară/includerea conținutului în procesul de predare/curricula.

4d – Traducerea în limba maternă. Furnizarea cursurilor prin MOOC și formare față în față în Moldova, Armenia și Georgia.

4f – Dezvoltarea proiectelor comune de inovare deschisă.

4g – Organizarea stagiilor de practică.

4h– Elaborarea unui plan de acțiune privind posibilitățile de îmbunătățire a conexiunii dintre universități și întreprinderi.

Termen: 15-01-2021 – 31-12-2023

 

PL5. DISEMINARE ȘI EXPLOATARE. Lider: ONG IMPULS

5a – Coordonarea activității pachetului de lucru și a partenerilor.

5b – Crearea planului de diseminare și exploatare.

5c – Crearea paginii web al proiectului.

5d – Producerea de materiale, comunicarea /marketing/comunicate de presă

5e – Organizarea unui mic dejun de diseminare pentru managementului universitar. Evenimente de networking pentru universitățile non-partenere

5f – Înființarea rețelei interuniversitare de personal

5g – Furnizarea a două seminarii de instruire a formatorilor pentru instituțiile de învățământ superior care nu fac parte din proiect din EaCP

5h- Semnarea acordurilor de colaborare între instituții și companii partenere

Termen: 15-01-2021 – 31-12-2023

 

PL6. CONTROLUL CALITĂȚII. Lider: Compania ,,Managementul Antropologiei”

6a – Coordonarea activității pachetului de lucru și a partenerilor.

6b – Desemnarea membrilor organelor strategice și a evaluatorului extern.

6c – Organizarea a 4 întâlniri virtuale ale Comitetului de conducere și generarea de rapoarte.

6d – Colaborarea cu Evaluatorul Extern pentru a produce rapoarte periodice de evaluare.

Termen: 15-01-2021 – 14-01-2024

 

PL7. MANAGEMENT. Lider:  USM (Universitea de Stat din Moldova)

7a – Coordonarea și monitorizarea activității proiectului.

7b – Configurarea și organizarea întâlnirilor de proiect.

7c – Configurarea proceselor de administrare a proiectului și fișierelor necesare pentru coordonarea proiectului.

7d – Configurarea sistemelor de comunicare internă (folosind Trello sau alt instrument software).

7e – Asiguraea legăturii cu autoritatea de management și raportarea în termen-limită, inclusiv închiderea proiectului.

Termen: 15-01-2021 – 15-01-2024