Despre CONNECT

                                                                                   

Proiectul ,,Connecting universities-industry through smart entrepreneurial cooperation and competitive intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia”/,,Conectarea dintre universități și industrie prin cooperare antreprenorială inteligentă și inteligența competitivă a studenților din Moldova, Georgia și Armenia”, număr de referinţă 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP, a fost aplicat în anul 2020, la concursul de proiecte al Programului Erasmus+ de către Universitatea de Stat din Moldova, manager de proiect – dr. Elena SIMCIUC

Proiectul și rezultatele acestuia vor avea un impact valoros asupra sistemelor ÎS la nivel local, național, regional și UE datorită planului puternic de diseminare și exploatare și vor fi utilizate de către beneficiarii direcți și indirecți.

Proiectul CONNECT a fost conceput pentru a consolida capacitatea de a crea, accelera și susține ideile inovatoare ale studenților antreprenori și pentru a promova colaborarea între IIS-studenți-industrie cu sprijinul și asistența partenerilor UE.

Membrii inițiativei CONNECT vor îmbunătăți calitatea ÎS, nivelul competențelor și aptitudinilor profesorilor, studenților din IIS și vor spori relevanța acesteia pentru piața muncii și societate datorită programului de inteligență competitivă (CIP) dezvoltat pentru studenți și absolvenți, în special de cei care nu beneficiază direct de educația antreprenorială (EE), dar au nevoie de ea, ceea ce a oferit o umbrelă mai largă și un cadru de sprijin pentru colaborare și învățare reciprocă în și dincolo de centrele multidisciplinare, precum și datorită abordării de jos în sus cu industria.

Programul de inteligență competitivă acoperă 4 cursuri:

  • Predarea digitală în mediul universitar.
  • Corporalitatea în mișcare / Corpul ca mijloc de comunicare
  • Program de accelerare pentru foarte începători. De la idee la conceptul de afaceri: o călătorie antreprenorială.Program de accelerare pentru companiile constituite (nivel avansat).
  • Leadership și comunicare de afaceri

Durata proiectului: 15.01.2021 – 14.01.2024

Buget total: 932.798,00 €

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea conexiunii dintre universitate și industrie, bazată pe abordare antreprenorială inteligentă (personalizată), în instituțiile de învățământ superior din țările parteneriatului estic, îmbunătățirea inteligenței competitive a studenților și absolvenților (comportamente, abilități, etc.) și capacitatea lor de a crea noi locuri de muncă.

Obiectivele specific ale proiectului CONNECT:

  • OS1: Creșterea capacității de predare și învățare a universităților din Moldova, Armenia, Georgia, prin transferul celor mai bune practici ale țărilor de program în domeniul antreprenoriatului, digitalizării, comunicării și educației artistice / autoexprimare (PL2)
  • OS2: Încurajarea infrastructurii de huburi co-creative care sprijină studenții ce generează, dezvoltă și comercializează propriile idei inovatoare prin antreprenoriat și/sau inovație deschisă în cele trei țări ale parteneriatului estic (PL3)
  • OS3: Îmbunătățirea culturii antreprenoriale a studenților, a abilităților și mentalităților start-up-uri și sprijiniți companiile recent încorporate în mediile universitare (PL4 / 4.1-4.4);
  • OS4: Introducerea și implementarea de noi și inovatoare forme de interconectare a sistemelor universitate-întreprindere prin activități comune/de asociere (PL4/4.5);
  • OS5: Îmbunătățirea implicării studenților care nu intră automat în contact cu studiile antreprenoriale, își îmbunătățesc învățarea bazată pe probleme, abilitățile antreprenoriale, comportamentele, mentalitățile prin abordarea interdisciplinară, prin revizuirea programelor și prin evenimente de diseminare (PL3 / 3.3 și PL4 / 4.4, PL5).