CONNECT

ERASMUS+   Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților in domeniul învățământului superior

Proiectul ,, Conectarea Universităţilor cu mediul industrial prin cooperare antreprenorială inteligentă şi inteligenţă competitivă a studenţilor în Moldova, Georgia şi Armenia (CONNECT)

Număr de referință: 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS COMMUNICATION REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

ERASMUS+   Key Action 2. Capacity building in the field of higher education

The project ,,Connecting Universities-Industry through Smart Entrepreneurial Cooperation and Competitive Intelligence of Students in Moldova, Georgia and Armenia (CONNECT)

 Reference number: 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP

  • Aplicant al proiectului CONNECT: Universitatea de Stat din Moldova
  • Pagina oficială a proiectului CONNECT: https://connecterasmus.com

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.