Echipa CONNECT

INSTITUȚIA APLICANT

1. Universitatea de Stat din Moldova (Moldova) www.usm.md

PARTENERI DIN UE

1. Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București (România) www.unatc.ro
2. Universitatea de Business, Arte și Tehnologie „RISEBA” din Riga (Letonia) www.riseba.lv
3. Universitatea de Tehnologie din Lappeenranta (Finlanda) www.lut.fi
4. Anthology Mgmt. LLC (Bulgaria) www.anthologymanagement.com

 PARTENERI DIN REPUBLICA MOLDOVA

1. Universitatea Agrară de Stat din Moldova www.uasm.md
2. Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți  www.usarb.md  
3. Academia de Teatru, Muzică si Arte Plastice www.amtap.md
4. Universitatea Tehnică a Moldovei S” www.utm.md
5. Asociația pentru susținerea inovării și dezvoltării durabile ,,MPUL www.ngo-impuls.com

 PARTENERI DIN GEORGIA

1. Universitatea de Stat Ilia din Tbilisi iliauni.edu.ge
2. Universitatea de Stat de Teatru și Film „Shota Rustaveli” tafu.edu.ge

 PARTENERI DIN ARMENIA

1. Universitatea de Stat de Limbi și Științe Sociale „V. Brusov” din Erevan www.brusov.am
2. Universitatea de Stat din Vanadzor ,,H. Toumanyan” www.vsu.am
3. Asociația pentru Dezvoltare Creativ-Inovatoare și Durabilă www.creativity.am

 ECHIPA USARB

 1. Natalia GAȘIȚOI, Rector, dr., conf. univ.;
 2. Valentina PRIȚCAN, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, coordonator instituțional al proiectului CONNECT;
 3. Lilia TRINCA, conf. univ., dr., decanul Facultății de Litere;
 4. Ludmila RACIULA, asistent univ., Catedra de filologie engleză și germană;
 5. Viorica CONDRAT, lector univ., dr., Catedra de filologie engleză și germană;
 6. Elvira GURANDA, lector univ., dr., Catedra de filologie engleză și germană;
 7. Marina COSUMOV, conf. univ., dr., Catedra de arte și educație artistică;
 8. Natalia BRANAȘCO, dr., conf. univ., Catedra de Științe economice;
 9. Victoria POSTOLACHE, dr., conf. univ., Catedra de Științe economice;
 10. Eugenia FOCA, asistent univ., Catedra de științe ale educației;
 11. Victoria GATMAN, programator, DTI;
 12. Vitalia DIGOLEAN, metodist la Departamentul de Relații internaționale;
 13. Aliona TARLAPAN, contabil-șef adjunct.