Activități

În cadrul proiectului au fost planificate  și se implementează 7 Pachete de lucru și un set de activități specifice:

PL1. PREGĂTIREA. Activități:

A1.1.2 / Elaborarea Manualului Proiectului

A1.1.3 / Elaborarea și semnarea acordurilor de parteneriat

A1.2.1 / Elaborarea și completarea chestionarelor de evaluare QA

A1.2.2 / Elaborarea profilului țării

PL2. DEZVOLTAREA ȘI AVANSAREA CADRULUI LEGISLATIV NAȚIONAL PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII.  Activități:

A2.1.1 / Înființarea grupului operativ de politică națională pentru QA

A2.1.2 / Ateliere la nivel național privind dezvoltarea QA

A2.1.3 / Vizită de studiu privind dezvoltarea instituțională a QA la nivel de sistem (membri ai NPTF din MD)

A2.2.1. / Elaborarea și adoptarea instrumentelor QA

A2.2.1.1 / Recomandări pentru reformarea Metodologiei naționale privind acreditarea instituțională QA

A2.2.1.2 / Amendamente la Codul educației al Republicii Moldova

A2.2.1.3 / Adoptarea și publicarea procedurilor de evaluare externă pentru acreditarea programelor de studii comune

A2.4.2 / Traducerea, publicarea ghidului de evaluare externă QA instituțională

WP3. AVANSAREA FUNCȚIEI INTEGRATOARE UNIVERSITARE ÎN QA. Activități:

A3.1.1 / Înființarea grupurilor de lucru QA universitare (UQA)

A3.1.2 / Vizită de studiu privind dezvoltarea strategiei UQA (Universitatea din Montpellier / FRANȚA)

A3.1.2 / Vizită de studiu privind dezvoltarea strategiei UQA (vizită de studiu la Universitatea din Salamanca / SPANIA)

A3.1.2 / Vizită de studiu privind dezvoltarea strategiei UQA (vizită de studiu la Universitatea Leipzig / GERMANIA)

A3.1.3 / Dezvoltarea, adoptarea strategiilor instituționale de asigurare a calității (inclusiv planul de acțiune)

A3.3.1 / Seminarii de instruire privind dezvoltarea QA și acreditarea instituțională internațională

A3.3.2 / Dezvoltarea aplicației pentru acreditare internațională

WP4. ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE PENTRU IMPLEMENTAREA REFORMEI QA. Activități:

A4.1.1 / Seminarii de instruire pentru personalul universitar cu privire la implementarea instituțională a QA

A4.1.2 / Consolidarea structurilor universitare pentru QA

A4.1.3 / Achiziționarea, instalarea echipamentului

A4.2./ Elaborarea planului de acțiune în urma rapoartelor de evaluare externă privind acreditarea instituțională internațională

WP5. PLAN DE CALITATE. Activități:

5.1.1 / Elaborarea manualului de monitorizare și evaluare

A.5.2 / Elaborarea recomandărilor consultative

A5.3 / Corelarea procedurilor și reglementărilor pe QA

A5.4./ Audit financiar extern

WP6. DISEMINAREA, EXPLOATAREA ȘI MAXIMIZAREA IMPACTULUI. Activități:

A6.1.1 / Elaborarea strategiei de diseminare a proiectului

A6.1.2 / Proiectarea identității proiectului, a materialelor promoționale și a paginii web

A6.1.3 / Conferințe de lansare și încheiere

A6.2.1 / Ateliere de țară

A6.2.2 / Difuzarea în mass-media

A6.3.1 / Evenimente de diseminare instituțională

A6.3.2 / Publicarea articolelor

A6.4./ Sondaj de satisfacție pentru grupuri – țintă

WP7. MANAGEMENT DE PROIECT. Activități:

A7.1.1./ Coordonarea proiectului zi de zi

A7.1.2./ Reuniuni ale consorțiului

A7.1.3./ Rapoarte intermediare și finale