Echipa QFORTE

                                                                     INSTITUȚIA APLICANT/LIDER


Universitatea de Stat din Moldova (Moldova)
www.usm.md

PARTENERI DIN UE

  Universitatea Montpellier (Franța) www.umontpellier.fr
Universitatea din Salamanca (Spania) www.usal.es
Universitatea din Leipzig (Germania) www.uni-leipzig.de/
Institutul European de Dezvoltare Politică și Cercetare (Slovenia) www.epdri.com/
Rețeaua Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din Europa Centrală și de Est (Germania) www.ceenqa.org/

 PARTENERI DIN REPUBLICA MOLDOVA

         

Academia de Studii Economice a Moldovei (Moldova)

 www.ase.md/en/
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți (Moldova) www.usarb.md  
Universitatea de Stat din Cahul (Moldova) www.usch.md/
Universitatea de Stat din Comrat (Moldova) https://kdu.md/
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (Moldova) https://amtap.md/
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene Constantin Stere (Moldova) https://uspee.md/
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (Moldova)

www.anacec.md
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (Moldova)  

http://www.gov.edu.md/

ECHIPA QFORTE A USARB

Grupul de lucru 1 (UQA1):

 1. Natalia GAȘIȚOI, Rector, dr., conf. univ.;
 2. Lidia PĂDUREAC, prim-prorector pentru activitatea didactică, Președinte a Consiliului calității al USARB;
 3. Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, , conf. univ.;
 4. Diana STRATUȚA, metodist principal în Departamentul de management al calităţii, vice-preşedinte al Consiliului calității al USARB.

Grupul de lucru 2 (UQA2):

 1. Diana VRABIE, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Litere.
 2. Victoria POSTOLACHE, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului.
 3. Marina MORARI, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.
 4. Olga JACOTA-DRAGAN, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Drept și Științe Sociale.
 5. Aurelia CODREANU, Șef Centru formare profesională continuă.
 6. Svetlana STANȚIERU, Șef Centru activitate didactică.

Grupul de lucru 3 (UQA3):

 1. Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, , conf. univ., (coordonator institutional al proiectului QFORTE);
 2. Vitalina DIGOLEAN, metodist la Departamentul de Relații internaționale;
 3. Ana BEJENARI, contabil-șef.