Despre QFORTE

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+

TITLU PROIECTULUI: Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova, număr de referință 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

ACRONIM: QFORTE

TIPUL PROIECTULUI: Proiect național/structural

BUGET TOTAL: 992.363,00 EUR

PERIOADA PROIECTULUI: 15/11/2020 – 14/11/2023 (36 luni)

INSTITUȚIE COORDONATOARE: Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexei Mateevici, 60 Chişinău, MD-2009 Republica Moldova, qforte.project@usm.md

COORDONATOR DE PROIECT: Nadejda VELIȘCO  qforte.project@usm.md

COORDONATOR INSTITUȚIONAL (USARB): Valentina PRIȚCAN valentina.pritcan@gmail.com

SITE-UL OFFICIAL al proiectului QFORTE: https://qforte.usm.md/

PAGINA DE FACEBOOK a proiectului QFORTE:

PAGINA USARB a proiectului QFORTE: https://usarb.md/qforte/

REZUMATUL PROIECTULUI QFORTE:

Calitatea educației europene și, în special a învățământului superior, a fost identificată ca unul dintre factorii cheie, care vor permite Europei să reușească într-o concurență globală. În 2003, la Berlin, miniștrii învățământului superior au declarat că responsabilitatea principală pentru asigurarea calității revine instituțiilor de învățământ superior. Mai mult, au fost dezvoltate diverse politici și directive de acțiune pentru îmbunătățirea calității; printre alte inițiative, au fost revizuite structurile europene de recunoaștere a diplomelor, a fost încurajată mobilitatea studenților și a profesorilor, este promovată transparența și comparabilitatea calificărilor.

Îmbunătățirea calității predării și învățării a fost în centrul reformelor procesului Bologna și continuă să fie de o importanță crucială pentru punerea în aplicare ulterioară a acestor reforme. Creșterea interesului pentru clasamente, precum și protestele recente ale studenților ilustrează în continuare necesitatea pentru universități de a relua angajamentul continuu de îmbunătățire a calității predării și învățării.

Asigurarea calității este domeniul cheie de activitate ale proiectului QFORTE. Se va încerca să se asigure luarea în considerare a opiniilor sectorului universitar în cadrul discuțiilor de politici la nivel național privind asigurarea internă și externă a calității. De asemenea, își va sprijini membrii în dezvoltarea sistemelor interne de asigurare a calității și își propune să promoveze cultura instituțională de calitate.

Grupurile țintă/cheie ale proiectului sunt reprezentanții ministerelor responsabile de învățământul superior; reprezentanți ai Agențiilor pentru Asigurarea Calității, promotori Bologna la nivel național, șefi și manageri superiori ai universităților. Grupurile țintă secundare sunt directorii departamentelor de asigurare a calității, coordonatorii Bologna din instituțiile de învățământ superior și personalul operațional de asigurare a calității.

 OBIECTIV GENERAL:

Să contribuie la integrarea Republicii Moldova în SEÎS (Spațiul European de Învățământ Superior) / EHEA(European Higher Education Area) prin îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior.

OBIECTIVE SPECIFICE:

OB1: Promovarea și consolidarea culturii asigurării calității în Republica Moldova și constituirea unui consens național al actorilor-cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în noiembrie 2023.

OB2: Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova până în noiembrie 2023.

OB3: Îmbunătățirea managementului asigurării calității al instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova prin acreditare instituțională internațională până în noiembrie 2023.

OB4: Consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor de învățământ superior (IÎS) din Republica Moldova pentru implementarea eficientă a reformei asigurării calității  până în noiembrie 2023.