Arhiva anul 2017-2018

Cererea ofertelor de preturi din 27.11.2018 cu obiectul de achiziție: Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste

Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri prin cererea ofertelor de prețuri

Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Licitație deschisă din 14.11.2018 cu obiectul de achiziție Echipament informatic

Licitatia publică 433/18 din 02.10.2018 Lucrări de reparaţii (Schimbarea ușilor și ferestrelor la căminul studențesc „Romanticii”; schimbarea  ușilor și ferestrelor la căminul „Olimp”; schimbarea ferestrelor blocul nr. 3; schimbarea ferestrelor blocul nr. 6 a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, str. A. Pușkin, 38) [repetat]

Anunt cu Construcția peretelui corpul I [repetat]

Anunt cu echipament informatic [repetat]Schimbarea ușilor și ferestrelor

Anunt de participare la materiale electriceCOP

Constructia peretelui de sprijin din beton armat, corpul 1

Licitatia deschisa pe echipament informatic

Caiet de carcina Amenajarea teritoriului USARB

Caiet de sarcina licitatie ferestre 2018

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri – reparația căminului “Olimp”

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri – reparația căminului “Luceafărul”

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri – Lucrări de reparație

Amenajarea terenului și reparația havuzului USARB

BAP nr.13din14 februarie 2017 COP nr.173-op/2017: materiale de construcţie şi articole conexe

Amenajarea terenului și reparația havuzului USARB

COP nr. 1144-op/17 în BAP nr.59 din 25.07.2017 Cărţi si reviste de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii  de  Stat  “Alecu  Russo” din Bălţi

Cererea ofertelor de preturi din 27.11.2018 cu obiectul de achiziție: Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste

Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri prin cererea ofertelor de prețuri

Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Licitație deschisă din 14.11.2018 cu obiectul de achiziție Echipament informatic

Licitatia publică 433/18 din 02.10.2018 Lucrări de reparaţii (Schimbarea ușilor și ferestrelor la căminul studențesc „Romanticii”; schimbarea  ușilor și ferestrelor la căminul „Olimp”; schimbarea ferestrelor blocul nr. 3; schimbarea ferestrelor blocul nr. 6 a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, str. A. Pușkin, 38) [repetat]

Anunt cu Construcția peretelui corpul I [repetat]

Anunt cu echipament informatic [repetat]Schimbarea ușilor și ferestrelor

Anunt de participare la materiale electriceCOP

Constructia peretelui de sprijin din beton armat, corpul 1

Licitatia deschisa pe echipament informatic

Caiet de carcina Amenajarea teritoriului USARB

Caiet de sarcina licitatie ferestre 2018

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

05.09.2017

25.07.2017

26.06.2017

24.05.2017