Inființarea Școlii Doctorale

Extras din PROCESUL-VERBAL Nr. 3 al ședinței Consiliului Științific al Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți  din 12 octombrie 2023

Extras din PROCESUL-VERBAL Nr. 5 al ședinței Consiliului Științific al Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți  din 31 mai 2023

Extras din PROCESUL-VERBAL Nr. 6 al ședinței Consiliului Științific al Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți  din 18 septembrie 2023

Extras din PROCESUL-VERBAL Nr. 5 al ședinței Senatului Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți  din 19 decembrie 2022

Extras din PROCESUL-VERBAL Nr. 7 al ședinței Senatului Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți  din 1  februarie 2023

Extras din PROCES-VERBAL Nr. 1 al ședinței Școlii Doctorale Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți din 15 septembrie 2023

Extras din PROCES-VERBAL Nr. 2 al ședinței Școlii Doctorale Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți din 08 septembrie 2023

HOTARAREA nr. 2/9 a Senatului Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți din 20 septembrie 2023

HOTARAREA nr. 2/10 a Senatului Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți din 20 septembrie 2023

NOTĂ INFORMATIVĂ privind înființarea Școlii Doctorale Psihologie și Științe ale Educației și aprobarea Planurilor de învățământ, Ciclul III, studii superioare de doctorat

Dispoziția nr.5 din 16 noiembrie 2022