QFORTE

ERASMUS+   Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților in domeniul învățământului superior

Proiectul ,, Sporirea asigurării calității sistemului de învățământ superior din Republica Moldova” (QFORTE)

Număr de referință: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS COMMUNICATION REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

ERASMUS+   Key Action 2. Capacity building in the field of higher education

The project ,, Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova (QFORTE)

 Reference number: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

  • Aplicant al proiectului QFORTE: Universitatea de Stat din Moldova
  • Pagina oficială a proiectului QFORTE: http://qforte.usm.md/

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.