Arhiva anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022   

Orarul sesiunii de reexaminare (absolvenți), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022    

Orarul susținerii tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022  
Orarul susținerii prealabile a tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022  
Orarul sesiunii de reexaminare (III), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022
Orarul sesiunii de examene (absolvenți), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022    
Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022   

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Graficul stagiilor de practică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022