Arhiva anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare (I), ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023
Orarul sesiunii de examene, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023   
Orarul susținerii tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, 120 de credite ECTS,  anul de studii 2022-2023 
Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, 120 de credite ECTS,  anul de studii 2022-2023 
Orarul sesiunii de reexaminare (III), ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023
Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023
Orarul susținerii tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, 90 credite ECTS, anul de studii 2022-2023 
Orarul sesiunii de examene, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023    
Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, 90 de credite ECTS,  anul de studii 2022-2023  
Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023
Graficul stagiilor de practică, studii superioare de master, învățământ cu frecvență,  anul de studii 2022-2023