Activități

Consorțiul Proiectului ,,Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS” nr. de referință -597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, din cadrul programului european Erasmus+  a planificat și pune în acțiune un set de activități preconizate pentru perioada 15.11.2018 – 14.11.2021, care pot fi vizualizate pe pagina oficială a proiectului: www.compass-project.md

Pachetele de lucru și activitățile preconizate pentru perioada 15.11.2018 – 14.11.2021 sânt reflectate pe pagina oficială a proiectului COMPASS:

http://compass-project.md/images/COMPASS_Workpackages_activities_deliverables.pdf

Rezultatele proiectului COMPASS, cartografierea nevoilor și capacităților pot fi vizualizate la http://www.compass-project.md/index.php/outcomes .

 

 

[1] Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor  conținute în aceasta.