Evenimente și noutăți

 07.09.2020

7. CURSURI LLL DEZVOLTATE DE COLABORATORII USARB ÎN CADRUL ȘCOLII DE VARĂ ONLINE COMPASS

Planul de activitate al proiectului ,,Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS”, nr. de referință -597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, din cadrul programului european Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în învățământul superior, prevede organizarea Școlii de vară online COMPASS, proiectată pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie. Școala nominalizată este axată pe Proiectarea didactică pentru cursuri dedicate învățării pe tot parcursul vieții și educației continue.

Participanții Școlii de vară online COMPASS din USARB au realizat proiectări didactice pentru cursuri LLL, după cum urmează :

 • Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale – Prevenirea arderii profesionale;
 • Aurelia BEȚIVU, asist. univ., Catedra de Științe ale educației – Managementul clasei;
 • Tatiana PANCO, asist. univ., Catedra de Științe ale educației – Pedagogia etno;
 • Oxana STANȚIERU, asist. univ., Catedra de filologie engleză și germană – Limbajul mass-media.

Școala de vară online COMPASS își va continua lucrările până în data de 30 septembrie.

Detalii: www.compass-project.md

https://www.facebook.com/COMPASSMOLDOVA/videos/2610170159244096/

02.07.2020

7. PARTICIPAREA COLABORATORILOR USARB ÎN ȘCOALA DE VARĂ ONLINE COMPASS

În cadrul proiectului ,,Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS”, nr. de referință -597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, din cadrul programului european Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în învățământul superior, a demarat la 1 iulie 2020 Școala de vară online COMPASS, care are ca subiect central Proiectarea didactică pentru cursuri dedicate învățării pe tot parcursul vieții și educației continue.

Elementele distinctive ale Școlii de vară online COMPASS:

 • Durata: 1 iulie – 30 septembrie;
 • Număr de participanți: 80-100;
 • Grupul țintă: personalul didactic din învățământul superior din Moldova;
 • Mod de organizare: auto-ritmat până la 1 septembrie, elemente individuale de comunicare sincronă în septembrie;
 • Sistem de management al învățării: Moodle, tema „adaptabilă”;
 • Instrumente digitale folosite: Articulate Rise, Padlet, Miro, Jamboard, Mentimeter, Snacks-uri de învățare;
 • Creatoare de conținut și curatori: Gemma Mas (UB), Marta Viladot (UB) și Isabell Grundschober (DUK). Parteneri de recenzie: Nilay Aral și Stephanie Nestawal (ambii DUK);
 • Suport tehnic: Gregor Pirker.

USARB este reprezentată la Școala de vară online COMPASS de 5 cadre didactice universitare:

 • Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale;
 • Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., șefa Catedrei de Științe ale educației;
 • Aurelia BEȚIVU, asist. univ., Catedra de Științe ale educației;
 • Tatiana PANCO, asist. univ., Catedra de Științe ale educației;
 • Oxana STANȚIERU, asist. univ., Catedra de filologie engleză și germană.

Detalii: www.compass-project.md

https://www.facebook.com/COMPASSMOLDOVA/videos/2610170159244096/

26.06.2020

6. PREZENTAREA PROIECTULUI COMPASS LA ȘEDINȚA CATEDREI DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI A USARB

Valentina PRIŢCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, doctor în psihologie, conferențiar universitar, a prezentat esența și obiectivele proiectului ,,Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS”, nr. de referință -597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, din cadrul programului european Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în învățământul superior, la ședința Catedrei de științe ale educației, USARB, din data de 26.06.2020 (vezi procesul-verbal nr. 11 al Catedrei de științe ale educației). Valentina PRIŢCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, a prezentat echipa de implementare a proiectului COMPASS în USARB:

 • Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rector;
 • Lidia PĂDUREAC, dr., conf. univ., prim prorector pentru activitatea didactică;
 • Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale;
 • Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., șef catedră, Catedra de Științe ale educației;
 • Aurelia CODREANU, directorul Centrului de formare profesională continuă; 
 • Aurelia BEȚIVU, asist. univ., Catedra de Științe ale educației;
 • Tatiana PANCO, asist. univ., Catedra de Științe ale educației;
 • Oxana STANȚIERU, asist. univ., Catedra de filologie engleză și germană.

Atenție sporită a fost acordată prezentării Școlii de vară online COMPASS, care demarează la 1 iulie 2020 și are ca subiect central Proiectarea didactică pentru cursuri dedicate învățării pe tot parcursul vieții și educației continue. USARB va fi reprezentată la Școlii de vară online COMPASS de 5 cadre didactice universitare:

 • Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale;
 • Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., șefa Catedrei de Științe ale educației;
 • Aurelia BEȚIVU, asist. univ., Catedra de Științe ale educației;
 • Tatiana PANCO, asist. univ., Catedra de Științe ale educației;
 • Oxana STANȚIERU, asist. univ., Catedra de filologie engleză și germană.

     Detalii: www.compass-project.md

https://www.facebook.com/COMPASSMOLDOVA/videos/2610170159244096/

18.11.2019

5. VIZITA DE STUDIU LA UNIVERSITATEA BARCELONA, INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ, SPANIA, ÎN CADRUL PROIECTULUI COMPASS

În perioada 11-15 noiembrie 2019 echipa de proiect COMPASS a realizat o vizită de studiu la Universitatea Barcelona, Institutul de Formare Continuă, Spania, în cadrul proiectului ,,Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS”, nr. de referință -597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, din cadrul programului european Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în învățământul superior.

Agenda evenimentului a cuprins mai multe prezentări, ateliere de lucru, workshop-uri,  sesiuni interactive dedicate ULLL în cadrul proiectului  COMPASS, vizita campusului universitar, participare în cadrul Simpozionulului internațional The VINCE Final Symposium și Autumn Seminar organizat de EUCEN (European University Continuing Education Network (http://www.eucen.eu/).

În data de 12 noiembrie a avut loc reuniunea dedicată managementului proiectului COMPASS, în cadrul căreia au fost discutate subiecte legate de implementarea ULLL in instituțiile de învățământ din Republica Moldova, analiza rezultatelor realizate în cadrul proiectului de membrii echipei de proiect din RM, dar și activitățile planificate pentru următorul an.

Detalii: http://compass-project.md/index.php/a3-1-2-study-visits-on-ulll-strategy-development-university-of-barcelona-il3-spain-11-15-november-2019

23.09.2019

4. VIZITA DE STUDIU LA UNIVERSITATEA CATOLICĂ DIN LOUVAIN, BELGIA – 16 – 20 SEPTEMBRIE 2019

În perioada 16-20 septembrie 2019, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Natalia GAȘIȚOI a beneficiat de o vizită de studiu la Universitatea Catolică din Louvain, Belgia, împreună cu consorțiul proiectului ,,Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS”, nr. de referință -597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, din cadrul programului european Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în învățământul superior.

În cadrul acestei vizite au fost analizate practicile de management al programelor de perfecționare continuă sub mai multe aspecte:

 • Colaborarea cu angajatorii, care au posibilitatea să participe la elaborarea programelor de formare și perfecționare continuă, cu recomandări și solicitări.
 • Procesul de planificare a costurilor pentru programele de perfecționare.
 • Conlucrarea școlilor de perfecționare (LLL) cu diferite subdiviziuni ale universității, inclusiv sub aspect metodic.
 • Marketingul, inclusiv promovarea programelor LLL.
 • Aplicarea tehnologiilor informaționale și de comunicare moderne în procesul de instruire.
 • Recunoașterea programelor LLL și integrarea în sistemul de credite transferabile.
 • Colaborarea universitară în procesul de elaborare a programelor complexe comune, (spre exemplu între Université catholique de Louvain, LIEGE Université și Université Libre de Bruxelles).
 • Modalitatea de colaborare a expertului (cadrului universitar) cu centrul de formare continuă LLL.

Detalii: http://compass-project.md/index.php/study-visits-on-ulll-strategy-development-european-university-continuing-education-network-belgium-17-september-2019

08.05.2019

3. VIZITA DE STUDIU LA UNIVERSITATEA DANUBE DIN KREMS, AUSTRIA

Universitatea Danube din Krems, Austria a găzduit în perioada 01–06 mai 2019, vizita de studii a consorțiului proiectului ,,Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS”, nr. de referință -597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, din cadrul programului european Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în învățământul superior.

Scopul vizite de studiu afost focalizat pe cunoașterea bunelor practici axate pe implementarea învățării pe tot parcursul vieții (ULLL) ale Universității Danube din Krems, Austria, schimb de experiență cu universitățile partenere.

În cadrul vizitei de studiu au fost abordate diverse teme de interes comun privind promovarea la nivel universitar a LLL,  precum: managementul ULLL în cadrul Universității Danube din Krems, conceptualizarea și implementarea programelor de formare continuă la nivel instituțional, marketingul programelor de învățare continuă, asigurarea calității programelor LLL și dezvoltarea de noi programe.  

De interes major au fost și atelierele de lucru, care au fost realizate într-o formă interactivă cu participarea tuturor membrilor consorțiului, drept rezultat fiind prezentate bunele experiențe achiziționate la Universitatea Danube din Krems.

Detalii: http://compass-project.md/index.php/study-visit-on-lll-policy-development-at-system-level-danube-university-of-krems-austria-6-10-may-2019

25.03.2019

2. PRIMA REUNIUNE A CONSORȚIULUI COMPASS – 20-21 MARTIE 2019

Academia de Studii Economice din Moldova, aplicant și coordonator al proiectului ,,Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS”, nr. de referință -597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, din cadrul programului european Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în învățământul superior, a organizat și a găzduit prima întâlnire a consorțiului de proiect în perioada 20 – 21 martie 2019.

Proiectul COMPASS este finanțat de Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură prin intermediul programului Erasmus+,  având un buget în valoare de 891.479,00 EUR. Implementarea proiectului va fi realizată de  6 universități din Moldova, reprezentanți ai Consiliul Rectorilor și  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în parteneriat cu IÎS din 7 țări europene:

Detalii: http://compass-project.md/index.php/1st-consortium-meeting

 25.03.2019

1. CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI ȘI WORKSHOP-UL INTERNAȚIONAL PE TEMATICA DEZVOLTĂRII ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂRII CONTINUE – 20-21 MARTIE 2019

Lansarea proiectului ,,Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS” nr. de referință -597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, din cadrul programului european Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în învățământul superior, a avut loc în perioada 20-21 Martie 2019, în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova. Concomitent cu lansarea proiectului, s-a desfășurat și Workshop-ul internațional privind învățarea continuă în cadrul universităților din Moldova.

Workshop-ul internațional a adunat peste 100 de participanți, inclusiv cca. 30 de reprezentanți de nivel înalt ai instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, Consiliul Rectorilor, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, autoritățile publice și experții UE, precum și părți interesate din afara parteneriatului de proiect. În cadrul atelierului s-a analizat stadiul de dezvoltare al LLL în Moldova, validarea învățării anterioare (VPL), inclusiv formală și informală, aplicarea instrumentelor și procedurilor ECTS existente pentru LLL, formarea continuă a personalului academic. S-a acordat atenție sporită încurajării unui dialog politic de formulare a a recomandărilor pentru elaborarea Strategiei Naționale cu privire la Învățarea Continuă.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost reprezentată la eveniment de doamna Tatiana BULARGA, dr., conf. univ., directorul Centrului de formare profesională continuă.

Grupurile țintă: reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, promotori ai procesului Bologna la nivel național, conducători/manageri ai instituțiilor de învățământ superior, directori ai Centrelor universitare LLL, personalul operațional LLL.

Detalii: http://compass-project.md/index.php/launching-conference

 

[1] Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor  conținute în aceasta.