Echipa COMPASS

                                                             

INSTITUȚIA APLICANT

1.      Academia de Studii Economice din Moldova www.ase.md

 PARTENERI DIN UE

1. Rețeaua de educație continuă a universităților europene (EUCEN), Belgia www.eucen.eu
2. Universitatea din Turku (UTU), Finlanda www.utu.fi
3. Universitatea Danube din Krems (DUK), Austria www.donau-uni.ac.at
4. Universitatea din Graz (UNIGRAZ), Austria www.uni-graz.at
5. Institutul European de Dezvoltare și Cercetare a Politicilor Europene (EPDRI), Slovenia  
6. Universitatea din Barcelona (UB), Spania www.ub.edu
7. Universitatea din Genova (UniGe), Italia www.unige.it
8. Universitatea din Brest (UBO), Franța www.univ-brest.fr

 PARTENERI DIN REPUBLICA MOLDOVA

1. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) www.amtap.md
2. Universitatea de  Stat de Educație Fizică și Sport (USEFS) www.usefs.md
3. Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”  (UPSC) www.upsc.md
4. Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova (TCUM) www.uccm.md
5. Universitatea de Stat din Comrat (KDU) www.kdu.md
6. Consiliul Rectorilor din Republica Moldova (NRCM)  
7. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al  Republicii Moldova (MECC) www.edu.gov.md

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI COMPASS ÎN USARB

  • Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rector;
  • Lidia PĂDUREAC, dr., conf. univ., prim prorector pentru activitatea didactică;
  • Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale;
  • Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., șef catedră, Catedra de Științe ale educației;
  • Aurelia CODREANU, directorul Centrului de formare profesională continuă; 
  • Aurelia BEȚIVU, asist. univ., Catedra de Științe ale educației;
  • Tatiana PANCO, asist. univ., Catedra de Științe ale educației;
  • Oxana STANȚIERU, asist. univ., Catedra de filologie engleză și germană.