Despre proiectul COMPASS

Proiectul ,,Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS” nr. de referință -597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, din cadrul programului european Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în învățământul superior, se adresează procesului de integrare a modelului universitar de învățare continuă (ULLL) incluziv, în calitate de model care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional, dar și acțiuni comune la nivel de sistem în Moldova. Acordarea posibilității ca organismele naționale de învățământ superior și universitățile să administreze strategic învățarea continuă integrată a învățământului superior, reprezintă obiectivul general al proiectului și elucidează rolul responsabil și complementar al integrării Republicii Moldova în cadrul spațiului European al învățământului superior (EHEA).

Perioada de realizare a proiectului: 15.11.2018 – 14.11.2021

Grup țintă: reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, promotori ai procesului Bologna la nivel național, conducători/manageri ai instituțiilor de învățământ superior, directori ai Centrelor universitare LLL, personalul operațional LLL.

Obiectiv general: facilitarea procesului de integrare a Republicii Moldova în EHEA, prin integrarea în RM a unui model universitar de învățare pe parcursul vieții (ULLL) incluziv și receptiv.

 Obiective specifice ale proiectului:

 1. Promovarea si consolidarea culturii învățării pe tot parcursul vieții (Life Long Learning) în Republica Moldova și consolidarea consensului național al actorilor-cheie în problemele de dezvoltare universitară.
 2. Dezvoltarea și promovarea cadrului legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare în domeniul învățării pe tot parcursul vieții în Republica Moldova.
 3. Dezvoltarea funcției de integrare a universităților din Republica Moldova prin încorporarea și dezvoltarea strategiilor universitare de învățare pe parcursul vieții.
 4. Sporirea capacităților instituționale ale universităților din Republica Moldova pentru implementarea eficientă a reformelor privind învățarea pe tot parcursul vieții.

 Finalități:

 • Foaia de parcurs a politicii naționale LLL;
 • Reglementări privind validarea învățării anterioare, inclusiv non-formale și formale;
 • Regulament privind aplicarea instrumentelor și procedurilor ECTS existente la LLL;
 • Regulament pentru educația continuă a personalului academic;
 • Strategii universitare LLL;
 • Liniile directoare / regulamentul privind ULLL;
 • Dezvoltarea de noi servicii ULLL;
 • Dezvoltarea de noi cursuri ULLL.

Structura managerială a proiectului COMPASS poate fi vizualizată la http://compass-project.md/images/2019/11/COMPASS_management_structure.pdf , iar organele executive  sânt reflectate la http://compass-project.md/images/2019/11/COMPASS_PROJECT_BODIES.pdf

Mai multe detalii despre proiectul COMPASS găsiți la  http://compass-project.md 

 

[1] Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor  conținute în aceasta.