Finalități

Consorțiul Proiectului ,,Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS” nr. de referință -597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, din cadrul programului european Erasmus+  a planificat un set de finalități pentru perioada 15.11.2018 – 14.11.2021, care pot fi vizualizate pe pagina oficială a proiectului: www.compass-project.md

Până la final de proiect consorțiul va produce un set de livrabile:

  • Foaia de parcurs a politicii naționale pe LLL;
  • Reglementări privind validarea învățării anterioare, inclusiv non-formale și formale;
  • Regulament privind aplicarea instrumentelor și procedurilor ECTS existente la LLL;
  • Regulament pentru formarea continuă a personalului academic;
  • Strategii universitare LLL;
  • Liniile directoare / regulamentul privind ULLL;
  • Dezvoltarea de noi servicii ULLL;
  • Dezvoltarea de noi cursuri ULLL.

Rezultatele proiectului COMPASS, cartografierea nevoilor și capacităților pot fi vizualizate la http://www.compass-project.md/index.php/outcomes .

 

 

[1] Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor  conținute în aceasta.