Ciclul I, Licentă

Oferta educațională la studii superioare de licență, Ciclul I,  Studii cu frecvență

Oferta educațională la studii superioare de licență, Ciclul I,  Studii cu frecvență redusă

Regulamentul admiterii la Ciclul I – studii superioare de licență

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de Admitere-2020, ciclul I     rom / rusă     

Categoriile de candidați ce admit anumite facilități la concursul de Admitere  rom / rusă

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii superioare de licență, ciclul I   rom / rusă

Categoriile de candidați ce se pot înscrie la concursul de Admitere la cota de  15%  din numărul de locuri bugetare  rom / rusă

Fișa de înscriere la concursul de Admitere, studii superioare de licență, ciclul I, pentru deținătorii diplomei de Bacalaureat  

Fișa de însriere la concursul de Admitere, studii superioare de licență, ciclul I, pentru deținătorii diplomei de studii profesionale (colegii, instituții de învățămând tehnic postsecundar/și postsecundar terțiar)/ superioare  

Nomenclatorul taxelor de studii pentru anul universitar 2019-2020, Ciclul I, studii superioare de licență

Calendarul admiterii la studii superioare de licenţă, ciclul I   rom  / rusă