Ciclul I, Licență

 

COMISIA DE ADMITERE

 

Tel / Viber    +373 67749336    +373 67749337

0(231) 52-400     0(231) 52-402     0(231) 52-404

e-mail: admitere@usarb.md   fax:  +373 231 52 439

Oferta educațională la studii superioare de licență, Ciclul I,  Studii cu frecvență

Oferta educațională la studii superioare de licență, Ciclul I,  Studii cu frecvență redusă

Regulamentul admiterii la Ciclul I – studii superioare de licență

Calendarul admiterii la studii superioare de licenţă, ciclul I  rom  / rusă

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de Admitere-2020, ciclul I     rom / rusă     

Categoriile de candidați ce se pot înscrie la concursul de Admitere la cota de  15%  din numărul de locuri bugetare  rom / rusă

Categoriile de candidați ce admit anumite facilități la concursul de Admitere  rom / rusă

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii superioare de licență, ciclul I   rom / rusă

Nomenclatorul taxelor de studii pentru anul universitar 2020-2021, Ciclul I, studii superioare de licență