Ciclul II, Master

Oferta educațională la studii superioare de master, Ciclul II

Regulamentul admiterii la Ciclul II – studii superioare de master

Calendarul admiterii la Ciclul II – studii superioare de master 

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de Admitere-2020, studii superioare de master, ciclul II

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la  studii superioare de masterat, ciclul II

Nomenclatorul taxelor de studii pentru anul universitar 2020-2021, Ciclul II, studii superioare de master

Fișa de înscriere la concursul de Admitere-2020, studii superioare de master, ciclul II

Planul de înmatriculare la studii superioare de master, Ciclul II,  pentru anul universitar 2019-2020