Tehnologii de instruire și producere

Curricula programului de învăţământ

Tehnologii de instruire și producere

 1. Abordarea prin competențe a procesului de învățământ
 2. Tehnologii moderne și inovații în inginerie I 
 3. Automatică și elemente de robototehnică
 4. Tehnologia și proprietățile materialelor nemetalice 
 5. Instruirea asistată de calculator 
 6. Tehnologia construcției de mașini I 
 7. Mașini și aparate pentru tehnologia produselor alimentare I 
 8. Tehnologia construcției de mașini II 
 9. Mașini și aparate pentru tehnologia produselor alimentare II 
 10. Tehnologii moderne și inovații în inginerie II 
 11. Inovația și transfer tehnologic 
 12. Metodologia și etica cercetării 
 13. Managementul învățării 
 14. Tehnica și protecția mediului ambiant 
 15. Metode contemporane de studiere a proprietăților straturilor de suprafață 
 16. Tendințe de dezvoltare a designului vestimentar 
 17. Protecția proprietății intelectuale 
 18. Mașini cu comandă numerică 
 19. Mașini și sisteme de producție 
 20. Nanotehnologii
 21. Practica pedagogică 
 22. Elaborarea și susținerea tezei de master