Arhiva anul de studii 2015-2023 master

Graficul consultaţiilor pentru anul de studii 2023-2024. Semestru I

Graficul calendaristic de executare a tezelor de master, învăţământ cu frecvenţă anul de învățământ 2023-2024

Temele și conducătorii ştiinţifici ai tezelor de master, anul universitar 2023-2024
Specialitatea Contabilitate
grupa CT21M
Specialitatea Management financiar
grupa MF21M
Specialitatea Managementul serviciilor publice  grupa MP21M

 

 
TEMATICA TEZELOR DE MASTER, ciclul II, anul universitar 2023-2024

AVIZ

Vineri, 17.02.2023, ora 17:30,

în regim online,  va avea loc Monitorizarea I a tezelor de master la grupele absolvente.

 
 
Lista studenţilor, tematicii şi a conducătorilor ştiinţifici ai tezelor de masterat, anul universitar 2022-2023
Specialitatea Bănci și asigurări grupa BS21M
Specialitatea Contabilitate grupa CT21M
Specialitatea Management financiar grupa MF21M
Specialitatea Administrarea afacerilor comerciale grupa AA21M
Specialitatea Management serviciilor publice grupa MP21M
 
TEMATICA TEZELOR DE MASTER și MODEL de CERERE, anul universitar 2022-2023
 
Lista studenţilor, tematicii şi a conducătorilor ştiinţifici ai tezelor de master, anul universitar 2021-2022  
Specialitatea Bănci și asigurări grupa BS21M
Specialitatea Contabilitate  grupa CT21M
Specialitatea Management financiar grupa MF21M
Specialitatea Administrarea afacerilor comerciale grupa AA21M
LISTA STUDENȚILOR, TEMATICII ȘI A CONDUCĂTORILOR ȘTIINȚIFICI AI TEZELOR DE MASTER, anul universitar 2021-2022
Specialitatea Bănci și asigurări  grupa BS21M
Specialitatea Contabilitate  grupa CT21M
Specialitatea Management financiar grupa MF21M
Specialitatea Administrarea afacerilor comerciale grupa AA21MR
 
TEMATICA TEZELOR DE MASTER și MODEL de CERERE, anul universitar 2021-2022

MODEL de Foaie de titlu pentru Teza de master, anul universitar 2020-2021

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de master, grupa MF21M, anul universitar 2020-2021

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de master, AA21MR, CT21M, MP21M, anul universitar 2020-2021

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de master, specialitatea Bănci și asigurări, anul universitar 2020-2021

Graficul calendaristic al elaborării tezei de master, anul universitar 2020-2021

LISTA STUDENȚILOR, TEMATICII ȘI A CONDUCĂTORILOR ȘTIINȚIFICI AI TEZELOR DE MASTER, anul universitar 2020-2021
Specialitatea Bănci și asigurări  grupa BS21M
Specialitatea Contabilitate  grupa CT21M
Specialitatea Management financiar grupa MF21M
Specialitatea Managementul serviciilor publice  grupa MP21M
Specialitatea Administrarea afacerilor comerciale grupa AA21MR
 
TEMATICA TEZELOR DE MASTER și MODEL de CERERE, anul universitar 2020-2021

INSTRUCȚIUNI pentru studenți privind organizarea și desfășurarea susținerii tezei de licență /master online în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, semestrul II al anului de studii 2019-2020 aici

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de master, anul universitar 2019-2020

LISTA STUDENȚILOR, TEMATICII ȘI A CONDUCĂTORILOR ȘTIINȚIFICI AI TEZELOR DE MASTER, anul universitar 2019-2020

Specialitatea Administrarea afacerilor comerciale grupa AA21M
Specialitatea Contabilitate grupa CT21M
Specialitatea Management financiar grupa MF21M
Specialitatea Managementul serviciilor publice  

                                                 Culegere de probleme la disciplina ,,Metode contemporane de analiză în economie

TEMATICA TEZELOR DE MASTER și MODEL de CERERE, anul universitar 2019-2020

Tematica Administrarea afacerilor comercialeCerere AA11M

Tematica Bănci și asigurăriCerere BS11M

Tematica ContabilitateCerere CT11M

Tematica Management financiarCerere MF11M

Tematica Managementul serviciilor publice financiar.Cerere MP11M

 

DEPUNEREA Tezelor de licență/master la catedră

AVIZ privind susținerea preventivă II a tezelor de licență / master, anul universitar 2018-2019

AVIZ privind susținerea preventivă finală a tezelor de licență / master, anul universitar 2018-2019

Graficul calendaristic al elaborării Tezei de master, anul universitar 2018-2019

MODEL de Foaie de titlu pentru Teza de master, anul universitar 2018-2019

LISTA STUDENȚILOR, TEMATICII ȘI A CONDUCĂTORILOR ȘTIINȚIFICI AI TEZELOR DE MASTER,

anul universitar 2018-2019

Specialitatea Administrarea afacerilor comerciale grupa AA 21M
Specialitatea Bănci și asigurări  grupa BS 21M
Specialitatea Contabilitate grupa CT 21M

TEMATICA TEZELOR DE MASTER și MODEL de CERERE, anul universitar 2018-2019

Tematica Administrarea afacerilor comerciale

Tematica Bănci și asigurări

Tematica Contabilitate

Tematica Management financiar

Cerere AA21M

Cerere BS21M

Cerere CT21M

Cerere MF21M

ORARUL susținerii finale a tezelor de master, 2017-2018

Borderoul susținerii preventive finale a tezelor de master, 2017-2018

AA21MBS21MCT21MMF21M

AVIZ pentru grupele absolvente, ciclul I și II, 2017-2018

Susținerea preventivă finală

Depunerea tezelor la catedră

Prezentarea tezelor (necopertate) la catedră