Calendarul admiterii

la studii superioare de licență, Ciclul I

7 august- 10 august  depunerea  Dosarului de participare la concursul de admitere (candidații care au decis să își facă studiile la USARB pot depune din start actele în original la sediul Comisiei de Admitere)
11 august 2023 desfășurarea probelor de aptitudini (pentru candidații înscriși la concursul de admitere la specialitatea 0114.12 Muzică,  care nu au absolvit colegiile/ liceele/ școlile de profil)
11 august 2023 anunțarea rezultatelor intermediare
11 august – 12 august 2023 depunerea documentelor în original la Universitate
14 august 2023 anunțarea rezultatelor finale

         Din 14 august 2023, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, va continua Concursul repetat de admitere la Ciclul I – studii superioare de licență, pentru anul universitar 2023-2024, la locurile neacoperite.