Despre

Misiunile Direcției Tehnologii Informaţionale

 1. Menţinerea tehnicii de calcul;
 2. Administrarea reţelei;
 3. Informatizarea universităţii.

1. Menţinerea tehnicii de calcul

Calculatoare

Destinaţie Cantitate
Procesul de instruire 400
Birouri 200
Biblioteca 80
Camine 35

 

Imprimante şi copiatoare

  Cantitatea
Imprimante 160
Copiatoare 40

2. Administrarea reţelei

 • Ameliorarea calităţii serviciilor Internet. Se achiziţionează servicii Internet de la Moldtelecom  care prestează serviciile în regim non-stop prin intermediul fibrei optice. Este prezent şi canalul de rezervă.
 • Crearea zonelor  cu acoperire Wi-Fi;
 • Extinderea reţelei universitare (conectare la Internet (Bl.8, căminele));
  Implelmentarea unui  nou server poştal – webmail.usarb.md 
  nume.prenume@usarb.md
  deinego.nona@usarb.md
 • Implementarea sistemului de virtualizare şi monitorizare a serverelor.

3. Informatizarea universităţii

 • Actualizarea site-ului universităţii (în ultimele luni sit-ul a fost vizitat de 26485 vizitatori);
 • Dezvoltarea şi implementarea noului sit al universităţii;
 • Dezvoltarea sistemelor informaţionale;

Produsele soft:

 • desktop
  • abiturient;
  • management decanat;
  • management orar;
  • resurse umane;
  • aplicaţia de gestionare a bursei;
  • mobilitatea studenţilor;
  • operaţii bancare.
 • web
  • orarul electronic
  • borderoul electronic
  • formarea continua
  • cadrele departamentelor
  • registrul electronic

Notă: Menţinerea şi actualizarea informaţiei de pe site-ul www.usarb.md