Componența

Lista membrilor Consiliului Facultăţi de Drept şi Ştiinţe Sociale

2021-2022

Nume, prenume Funcţia Contacte
RUSU Vitalie dr., conf. univ., Decan vitalie.rusu@usarb.md 
CIORICI Cătălina prodecan catalina.ciorici@usarb.md 
COJOCARU Igor dr., conf. univ., Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială cojocaru.igor@usarb.md 
ODINOKAIA Ina dr., conf. univ., șef Catedra de Drept ina.odinokaia@usarb.md 
BOIŞTEANU Eduard dr. hab., conf. univ. Catedra de Drept eduard.boisteanu@usarb.md 
PĂDUREAC Lidia dr., conf. univ., Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială padureac.lidia@usarb.md 
NEAGU Gheorghe dr., conf. univ., Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială gheorghe.neagu@usarb.md 
PRIŢCAN Valentina dr., conf. univ., Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială pritcan.valentina@usarb.md 
FAIGHER Anatolie dr., conf. univ., Catedra de Drept anatolie.faigher@usarb.md 
BOTNARI Elena dr., conf. univ., Catedra de Drept elena.botnari@usarb.md 
CAZACU Valentin dr., lector univ., Catedra de Drept valentin.cazacu@usarb.md 
SPATARI Mariana dr., conf. univ., Catedra de Drept mariana.spatari@usarb.md 
CABAC Ghenadie dr. lector univ., Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială cabac.ghenadie@usarb.md 
JACOTA-DRAGAN Olga asist. univ., șef int. Catedra de
Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială
olga.jacota@usarb.md 
DUMITRAȘCU Dumitru Drd., asist. univ., Catedra de Drept dmitrii.dumitrascu@usarb.md 
MANOIL Natalia studentă, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept nataliamanoil1999@gmail.com 
BUGA Anatolie student, ciclul I, anul I, specialitatea Istorie și educație civică bugatolea10@gmail.com 
JITARIUC Alexandru student, ciclul II, anul I, programul de master Supervizarea în asistența socială jitariuk.allexander@gmail.com