Frecvenţă redusă

Învăţămînt cu frecvenţă redusă

            În anul universitar 2014-2015, la învăţămînt cu frecvenţă redusă au continuat procesele de modernizare demarate în anii precedenţi. O atenţie deosebită a fost acordată plasării suporturilor de curs, altor materiale didactice pe platforma MOODLE şi alte platforme de învăţare. Prin aceste acţiuni se urmăreşte realizarea deciziei Senatului cu privire la implementarea învăţămîntului mixt, începînd cu anul de studii 2017-2018.

            Dimensiunea cantitativă a procesului de formare profesională se prezenta, după cum urmează:

Către 1 octombrie 2014, la această formă  de învăţămînt studiau 2219 studenţi, dintre care 507 absolvenţi, la  21 de specialităţi (Limba şi literatura română; Limba şi literatura rusă; Limba şi literatura ucraineană; Matematică; Informatică 141.02; Biologie şi geografie; Geografie şi biologie; Educaţie tehnologică; Contabilitate; Business şi administrare; Ecologie; Agronomie;  Informatică (Şt. ex.); Design vestimentar industrial; Muzică; Pedagogie; Pedagogie în învăţămîntul primar; Pedagogie în învăţămîntul primar şi Pedagogie preşcolară; Administraţie publică; Asistenţă socială; Drept). Cea mai mare parte dintre aceştea (1042 de studenţi, ceea ce constituia 48,9% se formau la specialităţile din domeniul 14 Ştiinţe ale Educaţiei). Dintre cei 1177 de studenţi din alte domenii decît domeniul 14 Ştiinţe ale educaţiei, remarcăm domeniul 38 Drept (344 de studenţi); domeniul 36 Ştiinţe economice (326 studenţi), domeniul 33 Asistenţă socială (184 de studenţi); domeniul 31 Ştiinţe politice (124 studenţi);  domeniul 42 Ştiinţe ale naturii (98 de studenţi); domeniul 54 Tehnologii de fabricare şi prelucrare (40 de studenţi); domeniul 44 Ştiinţe exacte (55 de studenţi); domeniul 61Ştiinţe agricole (6 studenţi).

Către 1 mai 2015, la această formă  de învăţămînt studiau 2094 de studenţi, dintre care 490 de absolvenţi, la  21 de specialităţi. Cea mai mare parte dintre aceştea (958 de studenţi, ceea ce constituia 45,7% se formau la specialităţile din domeniul 14 Ştiinţe ale Educaţiei). Dintre cei 1136 de studenţi din alte domenii decît domeniul 14 Ştiinţe ale educaţiei, remarcăm domeniul 38 Drept (334 de studenţi); domeniul 36 Ştiinţe economice (316 studenţi), domeniul 33 Asistenţă socială (179 de studenţi); domeniul 31 Ştiinţe politice (118 studenţi);  domeniul 42 Ştiinţe ale naturii (92 de studenţi); domeniul 54 Tehnologii de fabricare şi prelucrare (39 de studenţi); domeniul 44 Ştiinţe exacte (52 de studenţi); domeniul 61Ştiinţe agricole (6 studenţi). Aşadar, de la 1 octombrie 2014 pînă la 1 mai 2015, au fost exmatriculaţi 125 de studenţi, cea mai mare parte –pentru nereuşită şi neachitarea taxei de şcolarizare, dar şi din proprie iniţiativă (în special, în legătură cu mutarea cu traiul peste hotarele ţării).

Cît priveşte percepţia calităţii studiilor la frecvenţă redusă, remarcăm următoarele momente:

-Condiţiile de învăţare la Universitate intervievaţii (335 de absolvenţi) le-au apreciat după cum urmează: 1.Bune – 66,57%; 2. satisfăcătoare-33,43%.

Gradul de mulţumire de calitatea studiilor se prezintă astfel:

 1. Foarte mult – 34,03%
 2. Mulţumit -47,76%
 3. Mai degrabă mulţumit decît nemulţumit -13,13%
 4. Nici mulţumit nici nemulţumit – 4,18%
 5. Mai degrabă nemulţumit decît mulţumit -0,60%  (2 absolvenţi)
 6. Total nemulţumit – 0,30%.

În contextul acestor rezultate, nu este întîmplător faptul că 79,10 % din absolvenţi ar alegea din nou USARB dacă ar avea această posibilitate

Pentru a îmbunătăţi calitatea studiilor urmează să se realizeze următoarele acţiuni (respondenţii au avut posibilitatea să aleagă pînă la 3 poziţii)

 1. Instituirea unui dialog sistematic cu studenţii, absolvenţii, asociaţiile profesionale şi angajatorii reprezentativi pentru ajustarea ofertei de studii la cerinţele pieţei muncii -62,99%
 2. Atragerea mai pe larg a specialiştilor practicieni în procesul de formare profesională – 62,99%
 3. Implementarea reală şi eficientă a unui mecanism intern de monitorizare operativă continuă a calităţii educaţiei – 44,48%
 4. consolidarea legăturii dintre teorie şi practică – 37,01%
 5. creşterea gradului de transparenţă în procesul decizional – 30,15%
 6. definitivarea listei de competenţe şi abilităţi pe care angajatorii se aşteaptă să le găsească la nivelul unui absolvent – potenţial angajat – 22,99%
 7. sporirea rolului angajatorilor în elaborarea şi implementarea programelor de studii -14,03%
 8. „educaţia continuă” a partenerilor (în special, a angajatorilor şi recrutorilor) pentru a explica noile tipuri de calificări promovate prin ciclurile de studii Bologna, pentru a prezenta realele competenţe cognitive şi funcţional-acţionale ale absolvenţilor de licenţă cu cei care absolvă un program de master – 13,13%
 9. Depăşirea fenomenelor indezirabile în relaţia „profesor-student”-11,64%.

Răspunsurile enunţate urmează să fie luate în calcul în p0rocesul proiectării şi realizării actului didactic în următorii ani de studii.