Publicații 2017

Lucrarea „Aspecte pragmatice ale actului scuzei în limba română”  abordează o temă interdisciplinară cu implicații lingvistice, culturale și antropologice. Ea consideră multiplele fațete ale unui fenomen lingvistic universal – scuza – și manifestările sale tipice românești, completând seria studiilor orientate către analiza limbii române din perspectiva pragmaticii lingvistice.

EINFÜHRUNG IN DIE GERMANISTIK” Oxana Chira

Cursul de Introducere în filologie germanică crează posibilităţile optime de încadrare în viaţa cotidiană, de familiarizare cu cele mai importante date ce ţin de istoria, cât şi de dezvoltarea culturii. Ca urmare, prezenta lucrare înglobează informaţii, conţinuturi care fac referinţă la diverse modele teoretice şi aplicative ce sunt în strictă concordanţă cu prevederile curriculumului universitar. Accentul se pune pe caracterul aplicativ şi cognitiv al pregătirii specialistului prin diferite modalităţi de lucru în scopul antrenării abilităţilor şi evaluării aptitudinilor. Cursului îi sunt rezervate 48 de ore. Obiectivul general al cursului rezidă în cunoaşterea excelentă a limbii germane ca mijloc de comunicare, în scopul stabilirii relaţiilor socio-culturale; crearea posibilităţilor optime de încadrare în viaţa cotidiană, de familiarizare cu cele mai importante date ce ţin atît de istoria, dezvoltarea cît şi de normele morfologice, lexicale şi sintactice ale limbii germane.