PLANUL DE ÎNMATRICULARE

la locurile cu finanțare de la bugetul de stat

la studii superioare de master, Ciclul II

Codul dom.

Domeniile generale de studii / Programe de master

Credite

Termen de studii

Numărul de locuri
Buget Taxă
Facultatea de Litere
011 Didactici moderne ale disciplinelor filologice (română) 90 1,5 ani 14   *
011 Didactici moderne ale disciplinelor filologice (română) 120 2 ani
011 Didactica limbii și literaturii ruse 90  1,5 ani 12
*
011 Didactica limbii și literaturii ruse 120 2ani
011 Didactica limbii române în școala alolingvă 90 1,5 ani 9 *
011 Didactica limbii române în școala alolingvă  120 2 ani
011 Didactica literaturii universale 90  1,5 ani 10
 *
011 Didactica literaturii universale 120 2 ani
011 Didactica limbii engleze 90 1,5 ani 25   *
011 Didactica limbii franceze 90 1,5 ani 10  *
023 Limbi moderne aplicate (limba engleză) 120 2 ani 15   *
Total Facultatea de Litere
95 *
Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului 
011 Didactica geografiei 90 1,5 ani 15 
011 Didactica matematicii 90 1,5 ani 15 *
041 Bănci și asigurări 120 2 ani  4 *
041 Contabilitate și audit 120 2 ani  3 *
041 Management financiar 120 2 ani
041 Managementul serviciilor publice 120 2 ani *
052 Ecologie aplicată 120 2 ani 5
061 Administrarea bazelor de date și tehnologii WEB 120 2 ani 12
061 Programare WEB 120 2 ani 13 *
071 Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto 90 1,5 ani 12 
Total Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
87 *
Facultatea de Științe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte  
011 Management educațional (română) 90  1,5 ani  23  *
011 Management educațional (română) 120 2 ani  10  *
011 Management educațional (rusă) 90 1,5 ani  *
011 Management educațional (rusă) 120  2 ani 2  *
011 Managementul educației timpurii 90 1,5  ani  8  *
011 Managementul educației timpurii 120 2 ani  2  *
011 Managementul educației incluzive 90 1,5 ani  8  *
011 Managementul educației incluzive 120 2 ani  2
011 Didactica disciplinelor muzicale 120 2 ani  17
031 Psihologie judiciară 120 2 ani  *
031 Psihologie organizațională și Leadership 120 2 ani 5 *
031 Consiliere psihologică în instituții și organizații 120 2 ani  5  *
Total Facultatea de Științe ale educației, Psihologie și Arte
95 *
Facultatea de Drept și Științe Sociale
031 Politici și servicii sociale pentru familie și copil 120 2 ani  8
031 Supervizarea în Asistență Socială 120 2 ani  7  *
040 Managementul administrației publice 120 2 ani  
042 Științe penale, criminologie și criminalistică 90 1,5  ani 10   *
042 Științe penale, criminologie și criminalistică 120  2 ani    *
042 Drepturile Omului 90 1,5 ani  10  *
042 Drepturile Omului 120 2 ani  
042 Relații de muncă și managementul resurselor umane 90 1,5 ani  10
042 Relații de muncă și managementul resurselor umane 120 2 ani    *
Total Facultatea de Drept și Științe Sociale
45 *
Total Universitate
322 *