Publicații 2022

ȘOVA Tatiana, RUSOV Veronica, TRINCA Lilia, CHIRA, Oxana, JACOTA-DRAGAN Olga, BEȚIVU Aurelia, FOCA Eugenia. Educație interculturală. Îndrumar metodic la practica pedagogică. Ciclul I, licență. Centrul Educațional „Pro Didactica”, Bălți: S.n., 2022. 87 p. ISBN: 978-9975-50-273-3.

Îndrumarul pentru practica pedagogică este recomandat studenților ciclului I, studii superioare de licență, care-și fac studiile la specialitățile din Domeniul 011 Științe ale educației pentru cultivarea și promovarea valorilor profesionale și general-umane formate în cadrul unităților de curs și în special, a respectării principiilor educației interculturale: toleranța, egalitatea, complementaritatea valorilor, valorizarea specificului spiritual al valorilor locale atașându-le la valorile generale ale umanității, valorificarea cadrului educațional în spiritul diversității, drepturilor omului, egalității de șanse, dialogului intercultural, promovării identității și cetățeniei.

Scopul îndrumarului este de a face educația interculturală mai relevantă pentru viitorii profesori. Materialele propuse în îndrumar contribuie la lărgirea perspectivelor interculturale pentru a face față cerințelor diferitor medii educaționale multietnice.

Îndrumarul evidențiază căi constructive de explorare a conținuturilor interculturale în cadrul practicii pedagogice și contribuie la conștientizarea importanței dimensiunii culturale a viitoarei profesii.