Evenimente și noutăți SKILLS4FUTURE

25.10.2023

SKILLS4FUTURE: PRIMA SESIUNE DE INSTRUIRE PENTRU PROFESORI

În perioada 16-21 octombrie 2023, în cadrul proiectului ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, No. 101081787 – Skills4future: Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor STEAM ale studenților și profesorilor pentru inovația curriculară și dezvoltarea durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a afacerilor locale, a avut loc prima sesiune de instruire a cadrelor didactice universitare cu privire la modernizarea curriculei universitare prin prisma competențelor STEAM.

Sesiunea de instruire a fost organizată cu sprijinul partenerului european, Universitatea Tehnică din Lodz, și a implicat participarea tuturor partenerilor proiectului.

Aceste zile de instruire au oferit oportunitatea esențială pentru cadrele didactice de la Universitatea noastră să se familiarizeze cu metodele și tehnicile ce contribuie la dezvoltarea competențelor STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică). De asemenea, a fost pus un accent deosebit pe dezvoltarea competențelor STEAM ale studenților cu profil economic, luând în considerare formarea lor profesională din perspectiva sustenabilității și a responsabilității sociale.

În cadrul sesiunilor de instruire, cadrele didactice de la Catedra de Științe Economice au participat la instruiri axate pe următoarele tematici:

  1. Obiectivele de învățare interdisciplinare pentru domeniile STEAM;
  2. Exemple de cercetare și activități didactice care dezvoltă competențele studenților pentru învățarea practică, inovare și dezvoltarea abilităților intelectuale;
  3. Componentele educaționale, exemple și aplicații pentru învățarea practică.

De asemenea, participanții au fost implicați în dezbateri constructive referitoare la următoarele subiecte relevante:

  1. Predarea sustenabilității prin proiecte interdisciplinare cu mediul de afaceri;
  2. Abordări pedagogice inovatoare pentru stimularea competențelor STEAM legate de sustenabilitate;
  3. Evaluarea ciclului de viață în Industria 4.0, utilizând programul LCA deschis pentru a calcula impactul mediului produselor;
  4. Conceptul de universitate durabilă și student durabil.

Pe lângă sesiunile teoretice, au fost realizate mai multe vizite de studiu la companii precum AVIENT Colorants Poland, care se distinge prin automatizarea ridicată a procesului de producție și gradul semnificativ de responsabilitate socială, și DOZ DIRECT, unde am analizat procesele de distribuție și logistică caracterizate prin un nivel înalt de automatizare.

Pe baza cunoștințelor acumulate în timpul acestei prime sesiuni de instruire, cadrele didactice universitare au conturat următoarele acțiuni prioritare:

– Îmbunătățirea curriculei universitare prin includerea componentelor STEAM;

– Utilizarea de strategii de predare-învățare inovatoare orientate către atingerea obiectivelor de sustenabilitate;

– Integrarea temelor, proiectelor și aplicațiilor în cadrul programelor didactice, contribuind astfel la dezvoltarea competențelor STEAM ale studenților;

– Colaborarea strânsă cu sectorul industrial pentru dezvoltarea competențelor STEAM ale studenților.

Universitatea noastră se angajează să continue colaborarea activă în cadrul acestui proiect și să împărtășească cunoștințele și experiența acumulate cu întreaga comunitate academică și cu partenerii din industrie. Avem încredere că aceste eforturi vor contribui semnificativ la dezvoltarea competențelor STEAM și la pregătirea studenților noștri pentru provocările complexe ale lumii contemporane.

Pentru a fi la curent cu toate activitățile noastre consultați pagina proiectului: https://skills4future.utm.md/

 

 

 
03.10.2023

COMPETENȚELE VIITORULUI: Atelierul STEAM Fields and SOCIAL Challenges

În data de 29 Septembrie 2023, în cadrul proiectului ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, No. 101081787 – Skills4future: Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses, a avut loc cel de al treilea atelier de lucru STEAM Fields and SOCIAL Challenges.

Scopul acestui eveniment a fost să aducă împreună studenții, profesorii, antreprenorii și reprezentanții organizațiilor civice, inclusiv Crucea Roșie, Camera de Comerț și Industrie din Bălți și Academ-Nord, pentru a discuta probleme sociale urgente și soluții inovatoare.

Atelierul a abordat teme precum dezbaterea problemelor sociale, rolul antreprenoriatului local în rezolvarea acestor provocări, integrarea persoanelor cu dizabilități și a celor social vulnerabile în muncă, precum și sprijinul acordat refugiaților din Ucraina. Un moment special al atelierului a fost prezentarea susținută Cristina Crudu și Alexandrina Miron, reprezentantele Crucii Roșii, care au condus sesiuni importante despre acordarea primul ajutor la locul de muncă.

Dna Angela Tizu, reprezentanta Camerei de Comerț și Industrie, fil. Bălți a prezentat perspectivele dezvoltării antreprenoriatului social în regiunea de nord și aspectele legale ale înregistrării unei afaceri sociale.

Evenimentul a culminat cu formularea de propuneri și subiecte de cercetare pentru soluționarea problemelor sociale prin intermediul competențelor STEAM.

Mulțumim tuturor participanților, vorbitorilor și organizatorilor pentru contribuția lor valoroasă. Acest atelier a fost un succes și va contribui la abordarea problemelor sociale importante în comunitatea noastră.

Scopul proiectului Skills4future este dezvoltarea competențelor STEAM în rândul studenților și profesorilor, pentru a contribui la inovația curriculum-ului și dezvoltarea durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a afacerilor locale.

Pentru a fi la curent cu toate activitățile noastre consultați pagina proiectului: https://skills4future.utm.md/


28.05.2023

COMPETENȚELE VIITORULUI: Atelierul STEAM Fields and Environmental Challenges

În perioada 25-26 mai 2023, a avut loc al doilea atelier de lucru în cadrul proiectului ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, No. 101081787 – Skills4future: Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor STEAM ale studenților și profesorilor pentru inovarea curriculumului și dezvoltarea durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a afacerilor locale, cu genericul  STEAM Fields and Environmental Challenges.

Activitatea a fost organizată în Centrul NORTEK, adunând participanți precum profesori, studenți și antreprenori care au avut ocazia de a se familiariza cu provocările dezvoltării durabile, protecției solului, mediului ambiental și economiei circulare într-un mediu colaborativ și inovator.

Scopul atelierului a constat în identificarea competențelor STEAM care pot contribui la rezolvarea problemelor legate de mediu și la dezvoltarea sustenabilă.

La atelier, în calitatea de speakeri au participat personalități de marcă din diverse domenii, printre care se numără oameni de afaceri de succes, profesori de la universitățile partenere: Boris BOINCEAN, dr. hab., profesor, director IP ICCC Selecţia; Radu STANCIU, dr., prof. Universitatea Politehnica București; Andrzej MARCINKOWSKI, dr., prof. Universitatea din Lodz, Gabriela MOLĂNESCU prof. univ., drAcademia de Studii Economice, București, Lilia COVAS dr. hab., conf.univ. Academia de Studii Economice din Moldova;  Aurelia LITVIN dr. hab., prof. Universitatea Tehnica din Moldova, Marian JALENCU dr. conf. univ. Universitatea de Stat din Moldova, Liliana CECLU  dr. conf. univ. și Ludmila SANDULSCHI, dr. conf.univUniversitatea Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul; Cristina MÂNDRESCU, Manager CSR Orange Moldova, LILIANA GHEORGHIȚĂ, dr., Director AO „CONSENS”, Nicolae MOSCALU, AO „Mostenitorii”, Artur NEBUNU, Director al Centrului de Afaceri din Cahul, Angela GRAUR, expert, Asociația Femeilor de Afaceri a Moldovei; Angela TIZU, expert, Camera de Comerț și Industrie Bălți, cadrele didactice și studenții Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

La deschiderea evenimentului au luat cuvântul Valentina PRITCAN, Prorector pentru cercetare și relații internaționale, Ina CIOBANU, Decan al Facultății de Științe Reale, Economice și de Mediu și Nelli AMARFII-RAILEAN, coordonator instituțional al proiectului.

Atelierul ne-a oferit oportunitatea de a colabora într-un mediu interdisciplinar și de a împărtăși cunoștințe și idei cu colegii și experții din domeniu. Rezultatele atelierului de lucru au demonstrat că competențele STEAM sunt esențiale pentru a aborda provocările de mediu cu încredere și inovație, iar prin integrarea cunoștințelor și abilităților în știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică, putem dezvolta soluții sustenabile și promova dezvoltarea durabilă a mediului înconjurător.

Pentru a fi la curent cu toate activitățile noastre consultați pagina proiectului: https://skills4future.utm.md/

13.04.2023

COMPETENȚELE VIITORULUI: Atelierul STEAM Fields and ECONOMIC Challenges

În data de 12 aprilie 2023, în cadrul proiectului ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, No. 101081787 – Skills4futureDeveloping and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses, a avut loc atelierul de lucru STEAM Fields and ECONOMIC ChallengesActivitatea a fost organizată în incinta Tekwill Bălți, iar participanții: profesorii, studenții și antreprenorii au avut ocazia de a cunoaște și dezvolta competențele STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) într-un mediu colaborativ și inovativ.

Scopul acestui atelier a fost identificarea competențelor STEAM care pot contribui la soluționarea problemelor economice cu care se confruntă afacerile locale.

Atelierul ne-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu colaborativ și de a împărtăși cunoștințele și ideile cu colegii și experții din domeniu. Participanții au fost încurajați să dezvolte proiecte practice care să integreze competențele STEAM într-un mod inovator și relevant pentru domeniul lor de studiu.

Cu un program bogat, încărcat cu prezentări și discuții interactive, speakerii Veronica Garbuz, Directoare Politica Organizației S.A. „CET-Nord”, Oleg Petelca – director general S.A. „FEE-Nord” și Curcovici Pavel – Manager Local Tekwill Bălți, au adus lumina asupra noilor tendințe și provocări în domeniul STEAM.

Ne dorim ca acest atelier să fie o experiență educațională valoroasă și provocatoare, care să contribuie la dezvoltarea profesională și personală a tuturor participanților. Vă mulțumim tuturor celor care au participat la acest eveniment și vom fi bucuroși să fim alături de voi în această călătorie de descoperire și inovație!

Scopul proiectului Skills4future este dezvoltarea competențelor STEAM în rândul studenților și profesorilor, pentru a contribui la inovația curriculum-ului și dezvoltarea durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a afacerilor locale.

Pentru a fi la curent cu toate activitățile noastre consultați pagina proiectului: https://skills4future.utm.md/

02.07.2023

Skills4Future: Lansarea unui nou proiect Erasmus+

În perioada 31.01- 01.02.2023 în cadrul Universității Politehnica din București, România a avut loc lansarea proiectului: Skills4future – Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses”, cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education. Perioada de realizare a proiectului 01.01.2023-01.01.2026.

La evenimentul de lansare a proiectului au participat reprezentanții a 11 instituții academice și profesionale, membri ai Consorțiului. Din partea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a participat coordonatorul instituțional al proiectului dna dr. hab., conf.univ. Nelli Amarfii-Railean.

În cadrul ședințelor de lansare a proiectului au fost discutate subiecte privind managementul proiectului, realizarea sarcinilor, distribuirea pachetelor de lucru, diseminarea rezultatelor, asigurarea vizibilității și sustenabilității proiectului la nivel național și internațional.

Obiectivul general al proiectului Skills4future constă în integrarea competențelor STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) în curricula specialității „Business și administrare”, ciclul I licență, pentru programele a 5 universități din Republica Moldova.

Obiectivele specifice ale proiectului la USARB vor fi realizate în parteneriat cu Camera de Industrie și Comerț, filiala Bălți.  

În rezultatul implementării proiectului la USARB vor fi modernizate 5 cursuri universitare, vor fi organizate 2 sesiuni de formare a profesorilor în România și Polonia și va fi creat un Centru de învățare „STEAM” ce va permite formarea și implementare practica a acestor competențe.

În cadrul proiectului vor fi antrenați studenți de la ciclul I licență, cadre didactice, personal administrativ, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai entităților guvernamentale și asociațiilor profesionale.