Evenimente și noutăți SKILLS4FUTURE

25.06.2024

Implementarea competențelor STEAM în modernizarea curriculară a programelor academice: Vizita de studiu la Zona Economică Liberă Bălți

În data de 20 iunie 2024, în cadrul proiectului ERASMUS-EDU-CBHE „Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor STEAM ale studenților și profesorilor pentru inovație curriculară și dezvoltare durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a afacerilor locale,” a avut loc o vizită de studiu la Zona Economică Liberă Bălți. Aceasta a fost organizată pentru cadrele didactice din universitățile partenere din Moldova și România. Vizita a inclus companiile Î.C.S. DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE SRL și Î.C.S. GG CABLES & WIRES EE SRL, ambele fiind active în industria auto. Scopul principal a fost familiarizarea participanților cu activitățile acestor companii, istoricul lor, dezvoltarea afacerilor în Moldova, implicarea companiilor în învățământul dual, colaborarea cu mediul academic, precum și aspectele legate de sustenabilitatea afacerilor, protecția mediului și responsabilitatea socială.

Participanții au avut ocazia să exploreze procesele de dezvoltare a afacerilor în Moldova, criteriile și procedurile de angajare a tinerilor absolvenți și modul în care acestea colaborează cu instituțiile academice pentru a îmbunătăți programele educaționale și inițiativele de cercetare. De asemenea, au fost prezentate practicile de sustenabilitate adoptate de aceste companii, precum și eforturile lor de a minimiza impactul asupra mediului. Aspectele legate de responsabilitatea socială au fost, de asemenea, discutate, subliniind contribuțiile companiilor la comunitatea locală și programele de bunăstare pentru angajați.

Această vizită de studiu a oferit profesorilor o experiență valoroasă, îmbogățindu-le cunoștințele despre operațiunile, practicile de sustenabilitate și responsabilitățile sociale ale industriei auto. Colaborarea între instituțiile academice și jucătorii din industrie, este esențială pentru promovarea inovației și dezvoltării în regiune.

Pe 21 iunie 2024, activitățile au continuat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul laboratorului STEAMLab, unde au fost prezentate bune practici în dezvoltarea competențelor STEAM în învățământul superior. Discuțiile au inclus modalități de aliniere a curriculumului la nevoile locale de dezvoltare, precum și lecțiile învățate din stagiile de practică cu componente STEAM la diverse universități partenere. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de concluzii și recomandări, subliniind importanța colaborării între instituțiile de învățământ și întreprinderile locale pentru a sprijini dezvoltarea economică și sustenabilă a regiunii.

Vizita de studiu a demonstrat rolul vital al competențelor STEAM în modernizarea curriculară a programelor academice. Participanții au avut ocazia să înțeleagă mai profund procesele din industria auto și să identifice modalități concrete de integrare a acestor cunoștințe în programele educaționale. Colaborarea strânsă dintre mediul academic și sectorul industrial este esențială pentru a asigura relevanța și actualitatea curriculumului, promovând astfel inovarea și dezvoltarea durabilă. Laboratorul STEAM Lab de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a demonstrat cum practicile de învățare centrate pe competențe STEAM pot fi aplicate pentru a răspunde nevoilor locale și globale de dezvoltare.

14.06.2024

CONFERINȚA STUDENȚEASCĂ STEAM la USARB

În perioada 6-7 iunie 2024, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a găzduit Conferința Studenților cu tema “Dezvoltare durabilă și abilități STEAM ale studenților”. Evenimentul, parte a proiectului ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, Skills4future, a reunit studenți și profesori din diverse universități și instituții din Republica Moldova și a fost organizat în cadrul laboratorului STEAM din Centrul NORTEK.

Conferința a început cu un discurs de bun venit din partea reprezentanților USARB, urmat de prezentări pe tema îmbunătățirii abilităților de cercetare și dezvoltării competențelor STEAM ale studenților, precum și soluții practice pentru problemele locale de sustenabilitate. Au urmat prezentări de la Universitatea de Stat din Moldova pe tema impactului sistemelor informatice asupra dezvoltării durabile și analiza procesului de planificare în companii.

Studenții de la Academia de Studii Economice din Moldova  au prezentat lucrări pe tema crowdfunding-ului în afaceri și evaluarea culturii organizaționale. După aceste sesiuni, a avut loc o sesiune de discuții și feedback pentru studenți, concluzii și recomandări.

A doua zi a conferinței a inclus prezentări de la Incubatorul de Afaceri Cahul și Institutul Național de Cercetări Economice pe tema soluțiilor practice pentru problemele locale de sustenabilitate. Studenții de la Universitatea Tehnică a Moldovei au abordat corelația independenței indicilor prețurilor de consum și economia ECO ca pilon al dezvoltării durabile.

În final, prezentările studenților de la Universitatea de Stat din Cahul au vizat politicile de sustenabilitate a afacerilor și dezvoltarea durabilă a IMM-urilor prin implementarea standardelor. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de discuții și feedback pentru studenți, concluzii și recomandări.

Conferința Studenților a fost un succes remarcabil, aducând împreună studenți și cadre didactice pentru a discuta și a prezenta lucrări științifice relevante pentru dezvoltarea durabilă și abilitățile STEAM.

Evenimentul a evidențiat angajamentul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți de a promova excelența academică și de a încuraja colaborarea interdisciplinară.

Mulțumim tuturor participanților, organizatorilor și partenerilor pentru implicare și contribuții. Așteptăm cu nerăbdare următoarea ediție a conferinței și continuarea discuțiilor asupra acestor teme vitale pentru viitorul nostru comun.


29.05.2024

A DOUA SESIUNE FELLOW-UP în cadrul proiectului SKILLS4FUTURE

Pe 28 mai 2024, în cadrul Laboratorului de transfer tehnologic și inovare STEAM Lab, deschis în cadrul proiectului ERASMUS-EDU-CBHE „Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor STEAM ale studenților și profesorilor pentru inovație curriculară și dezvoltare durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a afacerilor locale”, a avut loc a doua sesiune de follow-up a proiectului. Această sesiune a oferit studenților, profesorilor și antreprenorilor invitați o oportunitate de dialog privind problemele cu care se confruntă mediul de afaceri și modul în care studenții și profesorii pot contribui la soluționarea acestora.

În cadrul sesiunii, Pavel Curcovici, director regional Tekwill, a prezentat oportunitățile de finanțare a afacerilor prin programe de digitalizare, iar Corina Negara, Directorul Centrului Nortek, a prezentat proiectele centrului și coeziunea planificată dintre Nortek, studenții USARB și mediul de afaceri pentru abordarea problemelor economice, sociale și de mediu.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți este dedicată continuării participării active în acest proiect, împărtășind cunoștințele și experiența acumulată cu comunitatea academică largă și cu partenerii din sectorul industrial. Această angajare subliniază încrederea în contribuția semnificativă la dezvoltarea competențelor STEAM ale studenților și la pregătirea lor pentru a face față provocărilor complexe ale epocii actuale.

Detalii suplimentare despre proiect și activitățile sale pot fi găsite pe pagina web: skills4future.utm.md

 

 

 

29.05.2024

MASA ROTUNDĂ: COMPETENȚELE STEAM

 ÎN DOMENIUL ADMINISTRĂRII AFACERILOR

În perioada 22-23 mai 2024, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a avut loc masa rotundă intitulată „Competențe STEAM în domeniul administrării afacerilor.” Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Erasmus+ „Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses” (Proiectul nr. 101081787 – skills4future).

Reprezentanți ai universităților și institutelor economice din România, Polonia și Moldova, inclusiv Universitatea Politehnica din București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea Tehnică din Lodz, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și altele, au participat la acest eveniment.

În cadrul mesei rotunde, studenții absolvenți ai universităților din Moldova au prezentat diverse teme de licență, evidențiind importanța competențelor STEAM în dezvoltarea durabilă a afacerilor și administrării lor.

Printre temele prezentate la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți s-au numărat analiza procesului de management al schimbării în timpul crizei, analiza organizării eficiente a muncii și a timpului de lucru al managerului, precum și implementarea unui sistem eficient și orientat social de remunerare a muncii angajaților.

Prezentările online de la Academia de Studii Economice din Moldova au abordat responsabilitatea socială corporativă ca strategie pentru afaceri sustenabile, analiza sistemului existent de management al calității în companie și propuneri de îmbunătățire, și impactul riscurilor politice asupra deciziilor strategice ale firmelor.

Prezentările online de la Universitatea Tehnică a Moldovei au inclus fundamentarea strategiei de dezvoltare a companiei, direcții de dezvoltare a activității economice pe baza analizei diagnostice și direcții de dezvoltare a a sectorului corporativ și analiza diagnostic.

Prezentările online de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul au acoperit antreprenoriatul ca modalitate de incluziune socio-economică a persoanelor cu dizabilități, asigurarea calității sistemului de management prin standarde, analiza mediului competitiv al companiei și rolul indicatorilor de performanță ai întreprinderii în mediul competitiv.

Discuțiile au fost urmate de o sesiune de feedback constructiv pentru studenți, oferind concluzii și recomandări valoroase pentru îmbunătățirea și aplicarea temelor de licență în practică. Evenimentul a subliniat importanța integrării competențelor STEAM în educația superioară și a evidențiat rolul crucial al acestor competențe în dezvoltarea durabilă a afacerilor și administrației.

Masa rotundă a adus împreună studenți, profesori și experți în domeniu, creând un cadru propice pentru schimbul de idei și colaborare interuniversitară. Prin proiectele prezentate, studenții au demonstrat capacitatea de a aborda probleme complexe cu soluții inovatoare și sustenabile, reflectând obiectivele esențiale ale proiectului Erasmus+ în promovarea educației de calitate și dezvoltării durabile.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul oficial al proiectului Erasmus+ skills4future: https://skills4future.utm.md

,

29.05.2024

A DOUA SESIUNE DE INFORMARE în cadrul proiectului SKILLS4FUTURE

Pe data de 24 mai 2024, a avut loc a doua sesiune informativă în cadrul proiectului ERASMUS CBHE: Skills4Future – Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor STEAM ale studenților și profesorilor pentru inovație curriculară și dezvoltare durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a afacerilor locale. Evenimentul s-a desfășurat în Centrul de Dezvoltare a Competențelor STEAM și la Inovare STEAM Lab din cadrul Nortek, reunind partenerii de proiect, studenții și cadrele didactice.

În cadrul acestei sesiuni, participanții au fost informați despre progresele semnificative realizate până în prezent în proiectul Skills4Future. De asemenea, au fost prezentate planurile viitoare de modernizare a curriculumului universitar, axate pe îmbunătățirea competențelor în domeniile STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică). Un accent deosebit a fost pus pe implicarea activă a studenților în elaborarea tezelor de an și a lucrărilor de licență, precum și în desfășurarea cercetărilor științifice orientate către soluționarea problemelor sociale, economice și de mediu.

Un element central al evenimentului a fost dialogul interactiv dintre studenți, profesori și antreprenori, concentrat pe temele abordate în tezele de an ale studenților. Această discuție a oferit o platformă valoroasă pentru schimbul de idei și identificarea soluțiilor inovatoare, consolidând legătura dintre mediul academic și sectorul de afaceri.

Proiectul Skills4Future urmărește să creeze un impact durabil prin formarea unor competențe avansate la nivelul studenților și profesorilor, contribuind astfel la dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere și inovație. Detalii suplimentare despre proiect și activitățile desfășurate pot fi găsite pe pagina web oficială: https://skills4future.utm.md

Prin aceste sesiuni informative, proiectul își propune să mențină o comunicare deschisă și transparentă cu toți participanții implicați, asigurându-se astfel că toate părțile interesate sunt la curent cu evoluțiile și oportunitățile disponibile.

22.04.2024

DIGITAL & GREEN WEEK la USARB

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost gazda evenimentului deosebit, Digital and Green Week, în cadrul proiectului ERASMUS CBHE: Skills4Future. Această săptămână a reprezentat o oportunitate unică de a aduce în prim plan importanța competențelor STEAM pentru inovare curriculară și dezvoltare durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a afacerilor locale.

Evenimentul a avut loc pe data de 20 aprilie 2024, în incinta Centrului de Dezvoltare a Competențelor STEAM și Inovare, STEAMLab, situat în cadrul Nortek. Participanții au fost numerosi, incluzând profesori, studenți și reprezentanții mediului de afaceri, toți interesați să exploreze intersecția dintre tehnologie și sustenabilitate.

Andrei Cernea, manager la Compania SRL DAW, distribuitorul produselor CAPAROL, a fost unul dintre prezentatorii de marcă ai evenimentului. El a adus în atenție procesele de producere a materialelor de construcție, vopselelor și finisajelor, subliniind impactul acestora asupra mediului și asupra sănătății consumatorilor. De asemenea, a evidențiat angajamentul companiei față de Standardele de Calitate ISO și modul în care aceasta gestionează reciclarea deșeurilor și a ambalajelor din procesul de producție.

Studenții și profesorii prezenți au avut ocazia să exploreze și alte modele de afaceri, analizând strategiile prin care companiile își asigură sustenabilitatea, minimizează impactul negativ asupra mediului și promovează produsele ecologice. Această perspectivă amplă a suscitat dezbateri vii și a stimulat gândirea critică în rândul participanților.

Scopul evenimentului a fost evidențierea importanței adaptării la cerințele unei lumi în continuă schimbare și necesitatea de a integra principii de sustenabilitate în toate aspectele vieții noastre, inclusiv în educație și afaceri.

Evenimentul a fost un pas important în promovarea dialogului între mediul academic, sectorul privat și comunitatea locală, consolidând legăturile între aceste entități și evidențiind contribuția esențială a educației superioare la construirea unui viitor sustenabil.

Detalii suplimentare despre proiect și activitățile sale pot fi găsite pe pagina web: https://skills4future.utm.md

 

19.03.2024

STUDENȚII DE LA USARB, PREMIAȚI LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

La data de 15 martie 2024, a avut loc un eveniment de seamă în cadrul proiectului ERASMUS CBHE: Skills4Future, dedicat dezvoltării și îmbunătățirii competențelor STEAM ale studenților și profesorilor pentru inovație curriculară și dezvoltare durabilă. În acest cadru, studenții de la USARB au fost distinși pentru participarea lor cu planuri de afaceri remarcabile, care au abordat teme sociale, economice și de mediu.

– „Parc Tradițional Moldovenesc”, un plan conceput de Victoria CEBOTARI, Anastasia DOBROJAN (anul 2,  Specialitatea  Business și Administrare) și Mihai CHISTOL (anul 4, Specialitatea  Inginerie și Management), a adus în prim-plan valorile culturale și sociale prin propunerea unui spațiu recreativ bazat pe tradițiile moldovenești.

– Echipa formată din Mădălina COTOS, Irina BUNDUC și Pavel LISNIC (anul 2, Specialitatea  Business și  Administrare) a prezentat „Restaurant Tradițional”, o inițiativă economică menită să promoveze gastronomia locală într-un cadru autentic moldovenesc.

– „Reciclarea deșeurilor de construcții”, un proiect elaborat de Irina IANACEC, Anastasia ȘAHVOROST și Eugeniu SOCOL (anul 3, Specialitatea  Inginerie și Management), a propus o soluție sustenabilă pentru gestionarea deșeurilor din construcții, cu un impact pozitiv asupra mediului.

– În domeniul tehnologiei sustenabile, David PORCESCU, Diana RUSU și Victor BODNARI (anul 4, Specialitatea Inginerie și Management) au dezvoltat „Producția de filament pentru imprimante 3D din plastic reciclat”, o idee inovatoare care contribuie la economia circulară prin reciclarea plasticului.

În acest concurs, planul „Producția de filament pentru imprimante 3D din plastic reciclat”, sub conducerea lui David PORCESCU, a fost onorat cu locul II în categoria dedicată mediului.

 De asemenea, proiectul „Reciclarea deșeurilor de construcții”, prezentat de Irina IANACEC, Anastasia ȘAHVOROST   a fost apreciat cu o Diplomă de mențiune și un premiu bănesc, recunoscându-se astfel ca fiind cea mai inovativă și digitalizată idee de afacere prezentată.

Apreciem efortul și pasiunea tuturor studenților și profesorilor implicați, evidențiind că experiența acumulată, căutarea de soluții inovatoare, schimbul de experiențe, formarea de noi prietenii și generarea de emoții pozitive reprezintă cele mai valoroase rezultate ale acestui concurs.

Pentru mai multe informații despre proiect și activitățile desfășurate, vă invităm să accesați pagina web: https://skills4future.utm.md

\


10.03.2024

PRIMA SESIUNE DE INFORMARE în cadrul proiectului SKILLS4FUTURE

La 6 martie 2024, în cadrul inițiativei proiectului ERASMUS CBHE: Skills4Future – Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor STEAM ale studenților și profesorilor pentru inovație curriculară și dezvoltare durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a afacerilor locale, a avut loc prima sesiune informativă, desfășurată în Centrul de dezvoltare a competențelor STEAM și la Invoare STEAM Lab din cadrul Nortek.

Participanții – partenerii de proiect, studenții și cadrele didactice – au fost informați cu privire la progresele proiectului Skills4future și la planurile viitoare de modernizare a curriculumului, îmbunătățirea competențelor STEAM, implicarea studenților în concursuri de planuri de afaceri și participarea la conferințe. O parte semnificativă a evenimentului a fost dedicată jocurilor de afaceri, o metodologie inovatoare care joacă un rol crucial în dezvoltarea competențelor practice ale studenților. Sub îndrumarea formatoarei Liliana Gheorghita, acreditată de SPARKASSEN STIFTUNG, studenții au inițiat întreprinderi agricole, au pus bazele unor noi afaceri, au integrat tehnologii 4.0 în domeniul agricol și au aplicat competențele STEAM în rezolvarea problemelor concrete. Aceste jocuri de afaceri sunt esențiale pentru că oferă studenților oportunitatea de a experimenta într-un mediu controlat riscurile și deciziile din lumea reală a afacerilor, contribuind astfel la o înțelegere profundă și practică a materiei.

SPARKASSEN STIFTUNG este recunoscută pentru dedicarea sa în susținerea educației financiare și dezvoltării antreprenoriale la nivel global. Prin colaborarea cu astfel de entități de prestigiu, proiectul Skills4future își propune nu doar să modernizeze învățământul superior, ci și să formeze viitori antreprenori și lideri de afaceri bine pregătiți pentru provocările dinamicului sector economic. Evenimentul s-a încheiat cu înmânarea certificatelor de participare, marcând recunoașterea eforturilor și angajamentului participanților în acest proces educațional valoros.

Detalii suplimentare despre proiect și activitățile sale pot fi găsite pe pagina web: https://skills4future.utm.md

 

01.03.2024

PRIMA SESIUNE FELLOW-UP în cadrul proiectului SKILLS4FUTURE

Pe 29 februarie 2024, în cadrul Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului s-a desfășurat prima întâlnire follow-up în cadrul proiectului ERASMUS-EDU-CBHE „Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor STEAM ale studenților și profesorilor pentru inovație curriculară și dezvoltare durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a afacerilor locale”, cunoscut sub numele de SKILLS4FUTURE. Această sesiune a oferit o oportunitate pentru studenți, profesori și antreprenori invitați să se familiarizeze cu progresul proiectului, activitățile finalizate și planurile viitoare, accentuând în mod special îmbunătățirea curriculumului în domeniul Business și administrare.

În timpul evenimentului, antreprenoarea Diana Macarschi a împărtășit experiența sa legată de compania EcoSoap, discutând despre pașii necesari pentru lansarea unei afaceri, strategiile de promovare și vânzare, și a evidențiat importanța succesului afacerilor sustenabile cu un impact minim asupra mediului.

Un aspect remarcabil al prezentării sale a fost accentul pus pe sustenabilitate și responsabilitatea ecologică în toate fazele afacerii. Diana a subliniat că, în procesul de producție al EcoSoap, se folosesc exclusiv produse naturale, selectate cu grijă pentru a asigura nu doar eficacitatea, dar și pentru a garanta calitatea superioară a produselor finite. Acest angajament față de natură se extinde și asupra ambalajelor, care sunt concepute să fie complet reciclabile sau biodegradabile, diminuând astfel amprenta ecologică a companiei.

Mai mult, Diana a explicat că succesul unei afaceri sustenabile nu se limitează doar la aspectele financiare, ci implică și un impact pozitiv asupra comunității și mediului înconjurător. Prin utilizarea resurselor naturale și a ambalajelor ecologice, EcoSoap demonstrează că este posibil să se creeze produse care să satisfacă nevoile consumatorilor moderni, fără a sacrifica principiile de durabilitate.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti este dedicată continuării participării active în acest proiect, împărtășind cunoștințele și experiența acumulată cu comunitatea academică largă și cu partenerii din sectorul industrial. Această angajare subliniază încrederea în contribuția semnificativă la dezvoltarea competențelor STEAM ale studenților și la pregătirea lor pentru a face față provocărilor complexe ale epocii actuale.

Detalii suplimentare despre proiect și activitățile sale pot fi găsite pe pagina web: https://skills4future.utm.md

25.10.2023

SKILLS4FUTURE: PRIMA SESIUNE DE INSTRUIRE PENTRU PROFESORI

În perioada 16-21 octombrie 2023, în cadrul proiectului ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, No. 101081787 – Skills4future: Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor STEAM ale studenților și profesorilor pentru inovația curriculară și dezvoltarea durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a afacerilor locale, a avut loc prima sesiune de instruire a cadrelor didactice universitare cu privire la modernizarea curriculei universitare prin prisma competențelor STEAM.

Sesiunea de instruire a fost organizată cu sprijinul partenerului european, Universitatea Tehnică din Lodz, și a implicat participarea tuturor partenerilor proiectului.

Aceste zile de instruire au oferit oportunitatea esențială pentru cadrele didactice de la Universitatea noastră să se familiarizeze cu metodele și tehnicile ce contribuie la dezvoltarea competențelor STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică). De asemenea, a fost pus un accent deosebit pe dezvoltarea competențelor STEAM ale studenților cu profil economic, luând în considerare formarea lor profesională din perspectiva sustenabilității și a responsabilității sociale.

În cadrul sesiunilor de instruire, cadrele didactice de la Catedra de Științe Economice au participat la instruiri axate pe următoarele tematici:

  1. Obiectivele de învățare interdisciplinare pentru domeniile STEAM;
  2. Exemple de cercetare și activități didactice care dezvoltă competențele studenților pentru învățarea practică, inovare și dezvoltarea abilităților intelectuale;
  3. Componentele educaționale, exemple și aplicații pentru învățarea practică.

De asemenea, participanții au fost implicați în dezbateri constructive referitoare la următoarele subiecte relevante:

  1. Predarea sustenabilității prin proiecte interdisciplinare cu mediul de afaceri;
  2. Abordări pedagogice inovatoare pentru stimularea competențelor STEAM legate de sustenabilitate;
  3. Evaluarea ciclului de viață în Industria 4.0, utilizând programul LCA deschis pentru a calcula impactul mediului produselor;
  4. Conceptul de universitate durabilă și student durabil.

Pe lângă sesiunile teoretice, au fost realizate mai multe vizite de studiu la companii precum AVIENT Colorants Poland, care se distinge prin automatizarea ridicată a procesului de producție și gradul semnificativ de responsabilitate socială, și DOZ DIRECT, unde am analizat procesele de distribuție și logistică caracterizate prin un nivel înalt de automatizare.

Pe baza cunoștințelor acumulate în timpul acestei prime sesiuni de instruire, cadrele didactice universitare au conturat următoarele acțiuni prioritare:

– Îmbunătățirea curriculei universitare prin includerea componentelor STEAM;

– Utilizarea de strategii de predare-învățare inovatoare orientate către atingerea obiectivelor de sustenabilitate;

– Integrarea temelor, proiectelor și aplicațiilor în cadrul programelor didactice, contribuind astfel la dezvoltarea competențelor STEAM ale studenților;

– Colaborarea strânsă cu sectorul industrial pentru dezvoltarea competențelor STEAM ale studenților.

Universitatea noastră se angajează să continue colaborarea activă în cadrul acestui proiect și să împărtășească cunoștințele și experiența acumulate cu întreaga comunitate academică și cu partenerii din industrie. Avem încredere că aceste eforturi vor contribui semnificativ la dezvoltarea competențelor STEAM și la pregătirea studenților noștri pentru provocările complexe ale lumii contemporane.

Pentru a fi la curent cu toate activitățile noastre consultați pagina proiectului: https://skills4future.utm.md/

 

 

 
03.10.2023

COMPETENȚELE VIITORULUI: Atelierul STEAM Fields and SOCIAL Challenges

În data de 29 Septembrie 2023, în cadrul proiectului ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, No. 101081787 – Skills4future: Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses, a avut loc cel de al treilea atelier de lucru STEAM Fields and SOCIAL Challenges.

Scopul acestui eveniment a fost să aducă împreună studenții, profesorii, antreprenorii și reprezentanții organizațiilor civice, inclusiv Crucea Roșie, Camera de Comerț și Industrie din Bălți și Academ-Nord, pentru a discuta probleme sociale urgente și soluții inovatoare.

Atelierul a abordat teme precum dezbaterea problemelor sociale, rolul antreprenoriatului local în rezolvarea acestor provocări, integrarea persoanelor cu dizabilități și a celor social vulnerabile în muncă, precum și sprijinul acordat refugiaților din Ucraina. Un moment special al atelierului a fost prezentarea susținută Cristina Crudu și Alexandrina Miron, reprezentantele Crucii Roșii, care au condus sesiuni importante despre acordarea primul ajutor la locul de muncă.

Dna Angela Tizu, reprezentanta Camerei de Comerț și Industrie, fil. Bălți a prezentat perspectivele dezvoltării antreprenoriatului social în regiunea de nord și aspectele legale ale înregistrării unei afaceri sociale.

Evenimentul a culminat cu formularea de propuneri și subiecte de cercetare pentru soluționarea problemelor sociale prin intermediul competențelor STEAM.

Mulțumim tuturor participanților, vorbitorilor și organizatorilor pentru contribuția lor valoroasă. Acest atelier a fost un succes și va contribui la abordarea problemelor sociale importante în comunitatea noastră.

Scopul proiectului Skills4future este dezvoltarea competențelor STEAM în rândul studenților și profesorilor, pentru a contribui la inovația curriculum-ului și dezvoltarea durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a afacerilor locale.

Pentru a fi la curent cu toate activitățile noastre consultați pagina proiectului: https://skills4future.utm.md/


28.05.2023

COMPETENȚELE VIITORULUI: Atelierul STEAM Fields and Environmental Challenges

În perioada 25-26 mai 2023, a avut loc al doilea atelier de lucru în cadrul proiectului ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, No. 101081787 – Skills4future: Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor STEAM ale studenților și profesorilor pentru inovarea curriculumului și dezvoltarea durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a afacerilor locale, cu genericul  STEAM Fields and Environmental Challenges.

Activitatea a fost organizată în Centrul NORTEK, adunând participanți precum profesori, studenți și antreprenori care au avut ocazia de a se familiariza cu provocările dezvoltării durabile, protecției solului, mediului ambiental și economiei circulare într-un mediu colaborativ și inovator.

Scopul atelierului a constat în identificarea competențelor STEAM care pot contribui la rezolvarea problemelor legate de mediu și la dezvoltarea sustenabilă.

La atelier, în calitatea de speakeri au participat personalități de marcă din diverse domenii, printre care se numără oameni de afaceri de succes, profesori de la universitățile partenere: Boris BOINCEAN, dr. hab., profesor, director IP ICCC Selecţia; Radu STANCIU, dr., prof. Universitatea Politehnica București; Andrzej MARCINKOWSKI, dr., prof. Universitatea din Lodz, Gabriela MOLĂNESCU prof. univ., drAcademia de Studii Economice, București, Lilia COVAS dr. hab., conf.univ. Academia de Studii Economice din Moldova;  Aurelia LITVIN dr. hab., prof. Universitatea Tehnica din Moldova, Marian JALENCU dr. conf. univ. Universitatea de Stat din Moldova, Liliana CECLU  dr. conf. univ. și Ludmila SANDULSCHI, dr. conf.univUniversitatea Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul; Cristina MÂNDRESCU, Manager CSR Orange Moldova, LILIANA GHEORGHIȚĂ, dr., Director AO „CONSENS”, Nicolae MOSCALU, AO „Mostenitorii”, Artur NEBUNU, Director al Centrului de Afaceri din Cahul, Angela GRAUR, expert, Asociația Femeilor de Afaceri a Moldovei; Angela TIZU, expert, Camera de Comerț și Industrie Bălți, cadrele didactice și studenții Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

La deschiderea evenimentului au luat cuvântul Valentina PRITCAN, Prorector pentru cercetare și relații internaționale, Ina CIOBANU, Decan al Facultății de Științe Reale, Economice și de Mediu și Nelli AMARFII-RAILEAN, coordonator instituțional al proiectului.

Atelierul ne-a oferit oportunitatea de a colabora într-un mediu interdisciplinar și de a împărtăși cunoștințe și idei cu colegii și experții din domeniu. Rezultatele atelierului de lucru au demonstrat că competențele STEAM sunt esențiale pentru a aborda provocările de mediu cu încredere și inovație, iar prin integrarea cunoștințelor și abilităților în știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică, putem dezvolta soluții sustenabile și promova dezvoltarea durabilă a mediului înconjurător.

Pentru a fi la curent cu toate activitățile noastre consultați pagina proiectului: https://skills4future.utm.md/

13.04.2023

COMPETENȚELE VIITORULUI: Atelierul STEAM Fields and ECONOMIC Challenges

În data de 12 aprilie 2023, în cadrul proiectului ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, No. 101081787 – Skills4futureDeveloping and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses, a avut loc atelierul de lucru STEAM Fields and ECONOMIC ChallengesActivitatea a fost organizată în incinta Tekwill Bălți, iar participanții: profesorii, studenții și antreprenorii au avut ocazia de a cunoaște și dezvolta competențele STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) într-un mediu colaborativ și inovativ.

Scopul acestui atelier a fost identificarea competențelor STEAM care pot contribui la soluționarea problemelor economice cu care se confruntă afacerile locale.

Atelierul ne-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu colaborativ și de a împărtăși cunoștințele și ideile cu colegii și experții din domeniu. Participanții au fost încurajați să dezvolte proiecte practice care să integreze competențele STEAM într-un mod inovator și relevant pentru domeniul lor de studiu.

Cu un program bogat, încărcat cu prezentări și discuții interactive, speakerii Veronica Garbuz, Directoare Politica Organizației S.A. „CET-Nord”, Oleg Petelca – director general S.A. „FEE-Nord” și Curcovici Pavel – Manager Local Tekwill Bălți, au adus lumina asupra noilor tendințe și provocări în domeniul STEAM.

Ne dorim ca acest atelier să fie o experiență educațională valoroasă și provocatoare, care să contribuie la dezvoltarea profesională și personală a tuturor participanților. Vă mulțumim tuturor celor care au participat la acest eveniment și vom fi bucuroși să fim alături de voi în această călătorie de descoperire și inovație!

Scopul proiectului Skills4future este dezvoltarea competențelor STEAM în rândul studenților și profesorilor, pentru a contribui la inovația curriculum-ului și dezvoltarea durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a afacerilor locale.

Pentru a fi la curent cu toate activitățile noastre consultați pagina proiectului: https://skills4future.utm.md/

02.07.2023

Skills4Future: Lansarea unui nou proiect Erasmus+

În perioada 31.01- 01.02.2023 în cadrul Universității Politehnica din București, România a avut loc lansarea proiectului: Skills4future – Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses”, cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education. Perioada de realizare a proiectului 01.01.2023-01.01.2026.

La evenimentul de lansare a proiectului au participat reprezentanții a 11 instituții academice și profesionale, membri ai Consorțiului. Din partea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a participat coordonatorul instituțional al proiectului dna dr. hab., conf.univ. Nelli Amarfii-Railean.

În cadrul ședințelor de lansare a proiectului au fost discutate subiecte privind managementul proiectului, realizarea sarcinilor, distribuirea pachetelor de lucru, diseminarea rezultatelor, asigurarea vizibilității și sustenabilității proiectului la nivel național și internațional.

Obiectivul general al proiectului Skills4future constă în integrarea competențelor STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) în curricula specialității „Business și administrare”, ciclul I licență, pentru programele a 5 universități din Republica Moldova.

Obiectivele specifice ale proiectului la USARB vor fi realizate în parteneriat cu Camera de Industrie și Comerț, filiala Bălți.  

În rezultatul implementării proiectului la USARB vor fi modernizate 5 cursuri universitare, vor fi organizate 2 sesiuni de formare a profesorilor în România și Polonia și va fi creat un Centru de învățare „STEAM” ce va permite formarea și implementare practica a acestor competențe.

În cadrul proiectului vor fi antrenați studenți de la ciclul I licență, cadre didactice, personal administrativ, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai entităților guvernamentale și asociațiilor profesionale.