Inginerie şi management

Curricula programului de învăţământ

Inginerie şi management

 1. Matematica inginerească şi economică I zi şi fr
 2. Fizica aplicată zi şi fr
 3. Geometria descriptivă zi şi fr
 4. Studiul materialelor I zi şi fr
 5. Economia întreprinderii zi şi fr
 6. Informatica I zi şi fr
 7. Limba germană I zi şi fr
 8. Educaţia Fizică I zi
 9. Limba germană II zi şi fr
 10. Matematica inginerească şi economică II zi şi fr
 11. Proiectarea elementelor de maşini  zi şi fr
 12. Studiul materialelor II  zi şi fr
 13. Informatica II  zi şi fr
 14. Tehnologia materialelor I  zi şi fr
 15. Filosofia  şi  probleme filosofice ale domeniului  zi
 16. Filosofia şi istoria ştiinţei  zi şi fr
 17. Tehnologia materialelor II  zi şi fr
 18. Tehnologia materialelor III  zi şi fr
 19. Logistica I  zi şi fr
 20. Mecanica tehnică I  zi şi fr
 21. Ingineria automobilelor  zi şi fr
 22. Electrotehnica zi şi fr
 23. Tehnologii mecanice zi şi fr
 24. Mecanica tehnică II zi şi fr
 25. Managementul calităţii 
 26. Logistica II zi şi fr
 27. Bazele electronicii zi şi fr
 28. Bazele teoriei economice 
 29. Planificarea şi administrarea producerii 
 30. Construcţie europeană fr
 31. Civilizaţie europeană  
 32. Tehnici de moderare şi prezentare  zi şi fr
 33. Studiul economic de caz  zi şi fr
 34. Practica tehnologică I zi
 35. Elemente de drept public  zi şi fr
 36. Elemente de drept privat zi şi fr
 37. Maşini de producere a sculelor I  zi şi fr
 38. Organizarea ştiinţifică a muncii  zi şi fr
 39. Organe de maşini  zi şi fr
 40. Metrologie şi standardizare  zi şi fr
 41. Managementul proiectelor  zi şi fr
 42. Bazele contabilităţii  zi şi fr
 43. Managementul producerii  zi şi fr
 44. Managementul afacerilor  zi şi fr
 45. Ingineria reglării automate  zi şi fr
 46. Planul de investiţii tehnice  zi
 47. Achiziţii  zi 
 48. Electromobile  zi şi fr
 49. Motoare cu combustibil  zi şi fr
 50. Maşini de producere a sculelor II zi şi fr
 51. Relaţii economice externe, comerţul extern şi servicii vamale zi
 52. Managementul  resurselor umane zi
 53. Etica şi cultura profesională  zi şi fr
 54. Analiza costului şi devizul de cheltuieli  
 55. Practica tehnologică II zi
 56. Echipament electric şi electronic auto  zi şi fr
 57. Maşini electrice  zi şi fr
 58. Maşini non – electrice  zi şi fr
 59. Sisteme de planificare a resurselor întreprinderii (ERP)  zi şi fr
 60. Sisteme automatizate în producţie (SAP)  zi şi fr
 61. Sisteme informaţionale economice IC  zi şi fr
 62. Proiectarea 2D, 3D a sistemelor tehnice  zi şi fr
 63. Tehnica energiei  zi şi fr
 64. Tehnica şi protecţia mediului ambiant  zi 
 65. Automatizarea în producţie  zi şi fr
 66. Managementul timpului  zi şi fr
 67. Securitatea şi sănatatea în muncă  zi şi fr