Ciclul I, Licentă

Fișa de însriere la concursul de Admitere, studii superioare de licență, ciclul I, pentru deținătorii diplomei de studii profesionale (colegii, instituții de învățămând tehnic postsecundar/și postsecundar terțiar)/ superioare  

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de Admitere-2019, ciclul I    

Categoriile de candidați ce se pot înscrie la concursul de Admitere la cota de  15%  din numărul de locuri bugetare 

Categoriile de candidați ce admit anumite facilități la concursul de Admitere 

Calendarul admiterii la studii superioare de licenţă, ciclul I  RO / RU

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii superioare de licență, ciclul I

Planul de admitere la studii superioare de licență, Ciclul I, studii cu frecvență 

Planul de admitere la studii superioare de licență, Ciclul I, studii cu frecvență redusă 

Nomenclatorul taxelor de studii pentru anul universitar 2019-2020, Ciclul I, studii superioare de licență