Ciclul I, Licentă

Rezultatele finale ale Concursului de Admitere-2019

la studii superioare de licență, Ciclul I,  din 23 iulie 2019

Studii cu frecvență                  buget    taxă

Studii cu frecvență redusă     buget    taxă

Oferta educațională la studii superioare de licență, Ciclul I,  Studii cu frecvență

Oferta educațională la studii superioare de licență, Ciclul I,  Studii cu frecvență redusă

Regulamentul admiterii la Ciclul I – studii superioare de licență

Calendarul admiterii la studii superioare de licenţă, ciclul I   rom  / rusă

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de Admitere-2019, ciclul I rom / rusă     

Categoriile de candidați ce admit anumite facilități la concursul de Admitere  rom / rusă

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii superioare de licență, ciclul I   rom / rusă

Categoriile de candidați ce se pot înscrie la concursul de Admitere la cota de  15%  din numărul de locuri bugetare  rom / rusă

Fișa de înscriere la concursul de Admitere, studii superioare de licență, ciclul I, pentru deținătorii diplomei de Bacalaureat