COMPASS

ERASMUS+   Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților in domeniul învățământului superior

Proiectul ,,Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova  (COMPASS)

Număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS COMMUNICATION REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

ERASMUS+   Key Action 2 – Capacity building in the field of higher education

The project  ,, Moldova towards European University Lifelong Learning Model” (COMPASS)

 Reference number: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

  • Aplicant al proiectului COMPASS: Academia de Studii Economice din Moldova
  • Manager al proiectului COMPASS: Olesea SIRBU, doctor în economie, Prorector pentru Relații Internaționale, Director executiv al Centrului de studii pentru Integrare Europeană, Academia de Studii Economice din Moldova
  • Pagina oficială a proiectului COMPASS: http://www.compass-project.md/

 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor  conținute în aceasta.