Catalogul cursurilor ciclul II, studii superioare de master

Programul de studii la ciclul II, studii superioare de master

Plan de învățământ

Numărul creditelor ECTS

Catalogul cursurilor
Managementul educațional 90 Catalogul cursurilor
Managementul educațional 120 Catalogul cursurilor
Managementul educației incluzive 90 Catalogul cursurilor
Managementul educației incluzive 120 Catalogul cursurilor
Managementul educației timpurii 90 Catalogul cursurilor
Managementul educației timpurii 120 Catalogul cursurilor
Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba română) 90 Catalogul cursurilor
Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba română) 120 Catalogul cursurilor
Didactica limbii și literaturii ruse 90 Catalogul cursurilor
Didactica limbii și literaturii ruse 120 Catalogul cursurilor
Didactica limbii române în școala alolingvă 90 Catalogul cursurilor
Didactica limbii române în școala alolingvă 120 Catalogul cursurilor
Didactica literaturii universale 90 Catalogul cursurilor
Didactica literaturii universale 120 Catalogul cursurilor
Didactica limbii engleze 90 Catalogul cursurilor
Didactica limbii franceze 90 Catalogul cursurilor
Didactica biologiei 90 Catalogul cursurilor
Didactica geografiei
90 Catalogul cursurilor
Didactica matematicii 90 Catalogul cursurilor
Didactica disciplinelor muzicale 120 Catalogul cursurilor
Tehnologii de instruire și producere 120 Catalogul cursurilor
Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto
90 Catalogul cursurilor
Limbi moderne aplicate (limba engleză) 120 Catalogul cursurilor
Consiliere psihologică în instituții și organizații 120 Catalogul cursurilor
Psihologie judiciară 120 Catalogul cursurilor
Psihologie organizațională și Leadership
120 Catalogul cursurilor
Politici și servicii sociale pentru familie și copil 120 Catalogul cursurilor
Politici europene și administrația publică 120 Catalogul cursurilor
Supervizarea în asistența socială 120 Catalogul cursurilor
Managementul administrației publice 120 Catalogul cursurilor
Contabilitate și audit 120 Catalogul cursurilor
Bănci și asigurări 120 Catalogul cursurilor
Management financiar 120 Catalogul cursurilor
Administrarea afacerilor comerciale 120 Catalogul cursurilor
Managementul serviciilor publice 120 Catalogul cursurilor
Drepturile omului 90 Catalogul cursurilor
Drepturile omului 120 Catalogul cursurilor
Instituții de drept privat 90 Catalogul cursurilor
Instituții de drept privat 120 Catalogul cursurilor
Relații de muncă și managementul resurselor umane 90 Catalogul cursurilor
Relații de muncă și managementul resurselor umane 120 Catalogul cursurilor
Științe penale, criminologie și criminalistică 90 Catalogul cursurilor
Științe penale, criminologie și criminalistică 120 Catalogul cursurilor
Ecologie aplicată 120 Catalogul cursurilor
Administrarea bazelor de date și tehnologii WEB 120 Catalogul cursurilor
Programare WEB 120 Catalogul cursurilor